Đóng

Danh Mục Đầu tư

tk

Nhận định thị trường ngày 18/04/2018: Áp lực bán gia tăng_Thị trường sẽ sớm có phục hồi trong vài phiên tiếp theo

* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 500.000 VNĐ/01 NĂM *    *ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*   *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH * 1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê thị […]

18/04/2018 admin

Xem thêm
tk

Nhận định thị trường ngày 06/09/2017: Thị trường phân hóa _ Tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng ngắn hạn

    1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FREE            * MATRIX_FILTER VIP            * MATRIX_FILTER VIP DANH MỤC            * DANH MỤC TREND MỚI      2. Thống kê thị trường:  +  Thống kê thị trường: Trend_up tăng, Money_in tăng. Các […]

06/09/2017 admin

Xem thêm

DANH MỤC ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MẠNH

       + Đây là Danh mục đầu tư tăng trưởng và rất mạnh, đã được MatrixBuySell thống kê chọn lọc Đầu tư và Đầu cơ tại thời điểm hiện tại.        + Danh mục sẽ được cập nhật, thêm hoặc loại bỏ định kỳ 03-05 tháng hoặc tại các thời điểm […]

14/05/2017 admin

Xem thêm
217

Nhận định – Định hướng đầu tư năm 2017

1. Nhận định năm 2016 và dự báo 2017:         * Như vậy năm 2016 đã kết thúc và chúng ta điểm lại tình hình năm 2016 như sau:     + VNINDEX:            – Kết thúc năm 2016 VNINDEX có giá trị 664,87 tăng 14,8% so với năm 2015 trong […]

31/12/2016 admin

Xem thêm
bhs

Phân tích đầu tư: Cổ phiếu Mía đường BHS, LSS

   + Cập nhật thông số hiện tại:        + Phân tích cổ phiếu đại điện LSS:       – Power- Sức mạnh tăng trưởng: 28. Trạng thái tăng trưởng – Tăng trưởng dài hạn.     – Strong – Xếp hạng tăng trưởng: 1*. Tăng trưởng dài hạn.      – Trend_Status: thông […]

07/12/2016 admin

Xem thêm