Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

 

  • Slogan Định Giá Tăng Trưởng – Định Hướng Thành công   chúng tôi tự tin sẽ Định giá đúng, định hướng  chính xác hỗ trợ các nhà đầu tư tham gia tránh rũi ro, bảo toàn và sử dụng vốn một cách hiệu quả và tăng trưởng tốt nhất. Định hướng các giao dịch của nhà đầu tư hướng đến mục tiêu thành công cao nhất trên thị trường tài chính.
  • MatrixBuySell sử dụng Hệ thống Ma trận định lượng để Định giá Giá trị tăng trưởng. Qua đấy Phân loại, Xếp hạng Tăng trưởng và đánh giá Sức mạnh, xu hướng Tăng trưởng của các công ty, các chỉ số Index, các loại hàng hóa đang được niêm yết và giao dịch trên thị trường tài chính… 
  • Nguyên tắc của MatrixBuySell:

                 1. Định giá Giá trị. Xác định xu hướng Tăng trưởng của Định Giá.

                 2. Chỉ chọn Đầu tư nắm giữ đối với các Định giá cổ phiếu, chỉ số có Xu hướng Tăng trưởng cho đến khi có tín hiệu thay đổi Trạng thái Định giá. 

                 3.  Chỉ xem xét Bán ra khi Ngắn hạn thị giá Cổ phiếu, chỉ số vượt quá mức Định giá lớn hơn  8-10%. Cover lại tại giá trị Định giá.

                 4. Tất cả các Định giá cổ phiếu, chỉ số không có trạng thái Tăng trưởng được xem là Đầu cơ ngắn hạn.

                 5. Thành viên VIP sẽ được cung cấp Danh mục Tăng trưởng mạnh nhất thị trường, Xu hướng Định Giá, Xu hướng Ngắn hạn, Xếp hạng Tăng trưởng, Sức mạnh tăng trưởng, Thống Kê thị trường, Nhận định thị trường và các thông số định lượng khác trực tuyến, tăng trưởng và chính xác nhất ….

  • Matrix_Filter Full là bảng  thông tin cung cấp chi tiết toàn bộ tình trạng của Cổ phiếu, chỉ số … bao gồm: 

              1. Giá trị Định giá:

              2. Xu hướng Định giá bao gồm các trạng thái: 

                   + Định giá Tăng trưởng và Rất mạnh. Ưu tiên đầu tư, nắm giữ cho đến khi định giá thay đổi Trạng thái. 

                   + Định giá Tăng trưởng . Đầu tư, nắm giữ cho đến khi định giá thay đổi Trạng thái. 

                   + Có tín hiệu Tạo đáy Định giá. Ưu tiên Đầu cơ cho đến khi Xu hướng ngắn hạn thay đổi. 

                    + Định giá Suy giảm, tích lũy. Chỉ phù hợp giao dịch Đầu cơ ngắn hạn.

                   + Định giá từ Tăng trưởng sang điều chỉnh, tích lũy. Phù hợp nắm giữ chờ Xu hướng Ngắn hạn.

                   + Định giá từ Suy giảm tích lũy chuyển sang phục hồi. Theo dõi tín hiệu Đầu tư 

                   + Tích lũy chờ thay đổi Trạng thái hoặc chưa xác định được Định Giá.

              3. Giá trị Ngắn hạn:

             4. Xu hướng ngắn hạn: 

                   + Ngắn hạn Tăng trưởng, đầu tư nắm giữ Ngắn hạn cho đến khi thay đổi Xu hướng.

                   + Ngắn hạn Suy giảm, tích lũy. Hạn chế giao dịch ngắn hạn.

                   + Ngắn hạn chuyển từ xu hướng Tăng trưởng sang Điều chỉnh tích lũy,. Phù Hợp nắm giữ chờ thay đổi xu hướng. 

                   + Ngắn hạn chuyển từ xu hướng  Suy giảm, tích lũy sang phục hồi. Theo doi tín hiệu đầu tư ngắn hạn. 

                   + Ngắn hạn tích lũy, chờ thay đổi xu hướng. 

             5. Sức mạnh của cổ phiếu.

                  + Power được xem là chỉ số đánh giá sức mạnh tăng trưởng của cổ phiếu hay chỉ số. Cổ phiếu có sức mạnh Power cao nhất là cổ phiếu đang có sức tăng giá mạnh nhất. 

           6. Chỉ số xếp hạng tăng trưởng

                 + Tất cả các cổ phiếu, chỉ số không được xếp hạng tăng trưởng được xem là Đầu Cơ. Tuyệt đối không khuyến nghị Đầu tư Cổ phiếu chưa được Xếp hạng Tăng trưởng – Strong

………