Đóng
tke

Nhận định thị trường ngày 14/06/2018: Áp lực bán mạnh_Xu hướng sinh lợi dịch chuyển qua nhóm mã penny

*ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 1.000.000 VNĐ/01 NĂM *

      *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH *

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

tke

* Thống kê thị trường:

      +  Trend_up tăng , Money_in giảm.  Dòng tiền tiếp tục giảm mạnh. Xu hướng Trend_up trong ngắn hạn vẫn tiếp tục mở rộng, tập trung vào các mã penny thị giá thấp như ITQ, HKT, JVC, KLF, CCL, PPI.. và một số nhóm mã tnhư KBC, HNG, HAG, TCM…

    * Thị trường chung: 

      + VNINDEX, VN30 lại giảm điểm để kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1000. Thị trường xuất hiện tình trạng giá Giảm vol tăng, giá Xanh vol giảm. Điều này cho thấy trong ngắn hạn lực bán chủ động, áp lực bán mạnh. Tâm lý thị trường bắt đầu trở nên bi quan. Thị trường đang đứng trước rủi ro khá lớn, khi top các mã tăng trưởng tốt nhất của thị trường như VIC, DXG. HPG, ANV… đều đang chịu rủi ro ở vùng 2-3 đỉnh ngắn, trung hạn lịch sử cũng như Nước Ngoài bán ròng liên tục. 

     + Dự kiến với áp lực bán hiện tại, Trong 2-4 phiên tiếp theo VNINDEX sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1000-1004, nếu dưới áp lực mạnh của VN30 cũng như các mã vốn hóa lớn, VNINDEX có thể bị chỉnh mạnh về vùng 980-990 và có nhịp phục hồi trở lại để tạo kênh tích lũy trung hạn. Thị trường đang phân hóa dần, khẳ năng sinh lợi lại đến chủ yếu từ các penny thị giá nhỏ, các mã cơ bản khối lượng thấp. Trong khi đó các mã vẫn đang duy trì khẳ năng sinh lợi tốt nhất từ đầu năm như VIC, HPG, DXG, ANV …  đều đang chịu rủi ro ở vùng 2-3 đỉnh ngắn, trung hạn lịch sử và Nước Ngoài bán ròng liên tục. Cơ hội tìm kiếm khả năng đầu tư sinh lợi cao trong tình hình thị trường hiện nay thật sự khó khăn. Vì vậy, trong giai đoạn hiên nay, nhà đầu tư hạn chế giao dịch khi xu hướng tích lũy. Chờ xu hướng Short_value cũng như dòng tiền của VNINDEX tăng trưởng trở lại, cũng như xác định được mức độ tăng trưởng và danh mục đầu tư tiếp theo trong kỳ đầu tư 06 tháng cuối năm. Chi tiết tham khảo các danh mục. 

 3. VNINDEX: Định giá tăng trưởng. Xu hướng Short_value: Tích lũy.

vni

 

Nhân Định Hàng Tuần