Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

Nhận định thị trường tuần 21-25/09/2020: VNINDEX phân hóa, VN30 vượt trend_line trung dài hạn_Lực Cầu cải thiện, Dòng tiền vẫn giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: .  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân tích […]

19/09/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 14-18/09/2020: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy, điều chỉnh_Dòng tiền, trend_up suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường    3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân […]

12/09/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 24-29/08/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Tâm lý lạc quan_Dòng tiền, Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up tiếp tục tăng, dòng tiền tăng. Tốc độ […]

21/08/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 13-17/07/2020: Chu kỳ đầu tư mới_VNINDEX tăng trưởng ngắn hạn_Chọn lọc cổ phiếu, gia tăng đầu tư

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:  + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up […]

11/07/2020 admin

Xem thêm

Báo cáo Tổng kết Quí II/2020_Phục hồi sau suy thoái

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP BÁO CÁO  TỔNG KẾT QUÍ II/2020 PHỤC HỒI SAU SUY THOÁI_ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ […]

01/07/2020 admin

Xem thêm