Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

Nhận định thị trường tuần 10-14/02/2020: VN30 áp lực cơ cấu, hạ tỉ trọng gia tăng_Dòng tiền gia tăng ở nhiều mã trong VNINDEX

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm, Money_in tăng mạnh. Số lượng […]

08/02/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 03-07/02/2020: VNINDEX giảm điểm mạnh bất ngờ_Chấp nhận thiệt hại_Ưu tiên bảo toàn vốn.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:  + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng mạnh.  Dòng tiền ngắn […]

01/02/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 13-17/01/2020: VNINDEX tạo nền giá trung hạn 945-970_VN30 nổ lực nâng bậc xếp hạng tăng trưởng.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up  giảm, Money_in giảm.  Dòng tiền, khẳ năng […]

12/01/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 16-20/12/2019: VNINDEX nổ lực phục hồi_Xu hướng tăng trung hạn chưa cải thiện

* MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    +  Trend_up  tăng , Money_in dòng tiền tăng.  Trend_up, khẳ năng sinh lợi đã cải thiện trở lại, dòng […]

14/12/2019 admin

Xem thêm