Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

Tổng kết Quí I/2020_Suy Thoái_Định hướng đầu tư

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Tổng kết Quí I/2020_Suy Thoái_Định hướng đầu tư:   Xem chi tiết tại:    […]

31/03/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 30/03-03/04/2020: VNINDEX, VN30 chốt NAV Qui I/2020_Suy thoái 02 quý liên tiếp_Chống suy thoái cả năm 2020

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã […]

28/03/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 23-28/03/2020: VNINDEX, VN30 kết thúc Quí I/2020, xác nhận mức độ suy thoái_Trend_up vùng tạo đáy

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:  + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có […]

21/03/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 10-14/02/2020: VN30 áp lực cơ cấu, hạ tỉ trọng gia tăng_Dòng tiền gia tăng ở nhiều mã trong VNINDEX

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm, Money_in tăng mạnh. Số lượng […]

08/02/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 03-07/02/2020: VNINDEX giảm điểm mạnh bất ngờ_Chấp nhận thiệt hại_Ưu tiên bảo toàn vốn.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:  + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng mạnh.  Dòng tiền ngắn […]

01/02/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 13-17/01/2020: VNINDEX tạo nền giá trung hạn 945-970_VN30 nổ lực nâng bậc xếp hạng tăng trưởng.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up  giảm, Money_in giảm.  Dòng tiền, khẳ năng […]

12/01/2020 admin

Xem thêm