Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

VNI

Nhận định thị trường tuần 04-08/11/2019: VN30 vùng đỉnh ngắn hạn 945-954_Kỳ vọng dòng tiền trung hạn cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up giảm nhẹ, Money_in tăng. Dòng tiền […]

02/11/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 28/10-01/11/2019: VNINDEX chinh phục mốc tâm lý 1000_Hướng đến taget ngắn 1010+-, VN30 945+-

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Dòng tiền ngắn hạn […]

27/10/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 14-18/10/2019: VNINDEX phân hóa, kiểm tra lại kháng cự tâm lý 1000+-_Dòng tiền gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Khẳ năng sinh lợi […]

12/10/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 07-11/10/2019: VNINDEX tích lũy, phân hóa chờ thông tin kết quả kinh doanh Quí III_Bất động sản, hạ tầng thu hút dòng tiền

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm nhẹ. […]

05/10/2019 admin

Xem thêm

Tổng kết Quí III_2019_Định hướng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP            * TỔNG KẾT QUÍ III_2019_ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ_MEMBER ONLY 2. […]

29/09/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 03-07/09/2019: VNINDEX, thị trường duy trì tích lũy tăng trưởng chậm_Lực cầu, dòng tiền cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng […]

02/09/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 12-16/08/2019: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy_Dòng tiền dịch chuyển, gia tăng_Mở rộng Danh mục đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Khẳ năng […]

10/08/2019 admin

Xem thêm