Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

TKe

Nhận định thị trường tuần 15-19/07/2019: VNINDEX duy trì phục hồi trung hạn, mục tiêu 1000_Chọn lọc, gia tăng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up tăng,  Money_in giảm.  Dòng tiền […]

13/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 24-28/06/2019: Phân hóa tích lũy_Chờ chốt NAV Quí II/2019_Xác định cơ hội đầu tư mới

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Trend_up, thống kê […]

22/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 17-21/06/2019: VNINDEX, VN30 tạo đáy ngắn hạn, duy trì tích lũy_Chờ dòng tiền xác nhận trở lại với nhóm Ngân hàng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ.  Trend_up, […]

15/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Tổng kết thị trường tháng 5/2019_Định hướng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm mạnh.  Dòng […]

01/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 20-24/05/2019: VN30, VNINDEX duy trì tích lũy_Rất ít cơ hội đầu tư tăng trưởng mới

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Thống kê cho thấy […]

19/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 13-17/05/2019: VN30 suy giảm_Phục hồi kiểm tra xu hướng giảm_Dòng tiền chưa cải thiện trở lại

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm. Số […]

12/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 06-10/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa tích lũy tạo nền_Mã yếu suy giảm phục hồi_Mã tăng trưởng mạnh lại điều chỉnh tích lũy

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm,  Money_in tăng. Trend_up tiếp tục […]

04/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 02-03/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa_phục hồi kiểm tra trend giảm_Điểm sáng Cổ phiếu Công Nghệ

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh […]

01/05/2019 admin

Xem thêm