Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

Nhận định thị trường tuần 13-17/07/2020: Chu kỳ đầu tư mới_VNINDEX tăng trưởng ngắn hạn_Chọn lọc cổ phiếu, gia tăng đầu tư

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:  + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up […]

11/07/2020 admin

Xem thêm

Báo cáo Tổng kết Quí II/2020_Phục hồi sau suy thoái

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP BÁO CÁO  TỔNG KẾT QUÍ II/2020 PHỤC HỒI SAU SUY THOÁI_ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ […]

01/07/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 08/06/2020: VNINDEX khối lượng giao dịch tiếp tục cao lịch sử_Dòng tiền gia tăng, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   + Trend_up giảm, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã […]

08/06/2020 admin

Xem thêm