Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

Nhận định thị trường tuần 30/11-04/12/2020: VNINDEX, VN30 vùng chốt lãi ngắn hạn_Dòng tiền xoay tua, Trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân tích […]

28/11/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 12-16/10/2020: VNINDEX, VN30 vùng cản rất mạnh 940+-, 890+-_Áp lực chốt lãi ngắn hạn mạnh

  1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin […]

10/10/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 21-25/09/2020: VNINDEX phân hóa, VN30 vượt trend_line trung dài hạn_Lực Cầu cải thiện, Dòng tiền vẫn giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân tích […]

19/09/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 14-18/09/2020: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy, điều chỉnh_Dòng tiền, trend_up suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường    3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân […]

12/09/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 24-29/08/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Tâm lý lạc quan_Dòng tiền, Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up tiếp tục tăng, dòng tiền tăng. Tốc độ […]

21/08/2020 admin

Xem thêm