Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường tuần 30/01-03/02/2023: VNINDEX tích lũy, kiểm tra hỗ trợ 1080-1100_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

28/01/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 18/01/2023: VNINDEX vượt kháng cự mạnh, tăng trưởng ngắn hạn _Dòng tiền tăng, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

17/01/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 10/01/2023: VNINDEX duy trì tích lũy, thanh khoản suy giảm mạnh_dòng tiền tăng, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

09/01/2023 admin

Xem thêm