Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường tuần 27/11-01/12/2023: Kết thúc tháng 11/2023_Kháng cự 1105+-_Dòng tiền trung hạn cải thiện

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

25/11/2023 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 24/11/2023: Thị trường thiếu trụ cột dẫn dắt_Dòng tiền giảm, trend_up rủi ro tạo đỉnh

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

23/11/2023 admin

Xem thêm