Đóng

admin

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
TKe

Nhận định thị trường ngày 17/07/2019: VN30 đảo trend kết thúc suy giảm ngắn hạn_Dòng tiền tiếp tục gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng.  Khẳ năng […]

17/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 15/07/2019: VNINDEX tích lũy_Thị trường phân hóa_Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh […]

15/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 15-19/07/2019: VNINDEX duy trì phục hồi trung hạn, mục tiêu 1000_Chọn lọc, gia tăng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up tăng,  Money_in giảm.  Dòng tiền […]

13/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 03/07/2019: VNINDEX tích lũy ngắn han_Thị trường phân hóa, chọn lọc cơ hội đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm.  Khẳ năng […]

03/07/2019 admin

Xem thêm