Đóng

admin

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Nhận định thị trường ngày 16/04/2024: VNINDEX kết thúc trend tăng ngắn trung hạn. Dòng tiền tăng, trend_up giảm.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

16/04/2024 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 02/04/2024: VNINDEX hỗ trợ mạnh, định giá 1240-1250. Dòng tiền giảm, trend_up giảm.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

01/04/2024 admin

Xem thêm

Tổng kết nhanh Quí I: VNINDEX kháng cự rất mạnh 1320-1330. Dòng tiền, trend_up trung hạn tăng, đi vào vùng rủi ro đạt đỉnh

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

30/03/2024 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 29/03/2024: VNINDEX chốt NAV quí I/2024, kháng cự 1295+_. Dòng tiền giảm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

28/03/2024 admin

Xem thêm