Đóng

admin

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
TKe

Nhận định thị trường ngày 17/09/2019: Dòng tiền gia tăng_VNINDEX tăng trưởng_Kỳ vọng vượt ngưỡng tâm lý 1000

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng mạnh.  Dòng […]

17/09/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 09/09/2019: VNINDEX tích lũy_Áp lực bán gia tăng_Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền tiếp tục suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:          + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ […]

09/09/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 03-07/09/2019: VNINDEX, thị trường duy trì tích lũy tăng trưởng chậm_Lực cầu, dòng tiền cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng […]

02/09/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường ngày 29/08/2019: VN30 đang giai đoạn nhạy cảm_Kỳ vọng back_test kênh giảm giá thành công

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng nhẹ.  Dòng […]

28/08/2019 admin

Xem thêm