Đóng

Thị Trường Chung

Nhận định thị trường ngày 20/09/2022: VNINDEX áp lực bán mạnh, quá bán 01-02 phiên đến. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

19/09/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 19-23/09/2022: VNINDEX kháng cự ngắn hạn 1240+-, hỗ trợ quan trọng 1225-1230. Dòng tiền tăng, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

16/09/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 13/09/2022: VNINDEX hỗ trợ quan trọng 1240-1245, kháng cự 1260-1265. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

12/09/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 09/09/2022: VNINDEX kỳ vọng phục hồi ở vùng hỗ trợ 1200-1225. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

08/09/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 07/09/2022: VNINDEX rủi ro thua lỗ ngắn hạn vòng xoay T+2. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

07/09/2022 admin

Xem thêm