Đóng

Thị Trường Chung

Nhận định thị trường ngày 18/05/2022: VNINDEX, VN30 kỳ vọng xác nhận vùng đáy_Dòng tiền tăng mạnh, trend_up giảm nhẹ

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:            * MATRIX_FILTER […]

17/05/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 13/05/2022: VN30 áp lực bán mạnh tiếp tục gia tăng_Dòng tiền tăng nhẹ, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

12/05/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 09-13/05/2022: VNINDEX suy giảm. Nhóm chứng khoán_tương đương khủng hoảng. Dòng tiền giảm, Trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

07/05/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 04/05/2022: VNINDEX suy giảm trong vùng bi quan. Dòng tiền tăng nhẹ, Trend_up giảm nhẹ

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

04/05/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 27/04/2022: Giảm áp lực call margin_VNINDEX phục hồi. Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

26/04/2022 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 26/04/2022: VNINDEX tê liệt trong vùng bi quan_Hy vọng tăng trưởng 1240-1280_Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN […]

25/04/2022 admin

Xem thêm