Đóng

Thị Trường Chung

TKe

Nhận định thị trường tuần 14-18/10/2019: VNINDEX phân hóa, kiểm tra lại kháng cự tâm lý 1000+-_Dòng tiền gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Khẳ năng sinh lợi […]

12/10/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 07-11/10/2019: VNINDEX tích lũy, phân hóa chờ thông tin kết quả kinh doanh Quí III_Bất động sản, hạ tầng thu hút dòng tiền

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm nhẹ. […]

05/10/2019 admin

Xem thêm