Đóng
VNI

Nhận định thị trường ngày 20/11/2019: VNINDEX phục hồi kiểm tra kháng cự 1010+-_Dòng tiền suy giảm_Nổi bật nhóm KCN

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm, Money_in giảm. Dòng tiền, […]

20/11/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường ngày 14/11/2019: VN30 áp lực bán ngắn hạn tiếp tục gia tăng_Dòng tiền giảm_Phục hồi ở hỗ trợ 925+-

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Dòng tiền […]

14/11/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường tuần 04-08/11/2019: VN30 vùng đỉnh ngắn hạn 945-954_Kỳ vọng dòng tiền trung hạn cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up giảm nhẹ, Money_in tăng. Dòng tiền […]

02/11/2019 admin

Xem thêm