Đóng

Nhận định thị trường ngày 20/01/2020: VNINDEX duy trì tích lũy_Đảo trend định giá, mở ra cơ hội quay trở lại tăng trưởng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm nhẹ.  Dòng tiền, […]

20/01/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 13-17/01/2020: VNINDEX tạo nền giá trung hạn 945-970_VN30 nổ lực nâng bậc xếp hạng tăng trưởng.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up  giảm, Money_in giảm.  Dòng tiền, khẳ năng […]

12/01/2020 admin

Xem thêm