Đóng

Nhận định thị trường ngày 27/10/2020: Áp lực điều chỉnh trong vùng quá mua tiếp tục_Điều chỉnh về hỗ trợ ngắn hạn 930+-

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân […]

27/10/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 21/10/2020: VNINDEX, VN30 vùng bán ngắn hạn_Áp lực chốt lãi mạnh trong vùng quá mua

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân […]

21/10/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 13/10/2020: VNINDEX, VN30 duy trì tăng điểm, phân hóa_ Áp lực chốt lãi ngắn hạn mạnh

  1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin […]

13/10/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 12-16/10/2020: VNINDEX, VN30 vùng cản rất mạnh 940+-, 890+-_Áp lực chốt lãi ngắn hạn mạnh

  1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin […]

10/10/2020 admin

Xem thêm