Đóng

Tổng kết Quí I/2020_Suy Thoái_Định hướng đầu tư

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Tổng kết Quí I/2020_Suy Thoái_Định hướng đầu tư:   Xem chi tiết tại:    […]

31/03/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 30/03-03/04/2020: VNINDEX, VN30 chốt NAV Qui I/2020_Suy thoái 02 quý liên tiếp_Chống suy thoái cả năm 2020

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã […]

28/03/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 23-28/03/2020: VNINDEX, VN30 kết thúc Quí I/2020, xác nhận mức độ suy thoái_Trend_up vùng tạo đáy

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:  + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có […]

21/03/2020 admin

Xem thêm