Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 20/05/2019: VNINDEX tiếp tục được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng_Khẳ năng sinh lợi duy trì tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Số lượng mã […]

20/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 20-24/05/2019: VN30, VNINDEX duy trì tích lũy_Rất ít cơ hội đầu tư tăng trưởng mới

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Thống kê cho thấy […]

19/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 13-17/05/2019: VN30 suy giảm_Phục hồi kiểm tra xu hướng giảm_Dòng tiền chưa cải thiện trở lại

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm. Số […]

12/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 08/05/2019: VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh_Dòng tiền gia tăng_Thep dõi tín hiệu xác nhận đáy

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng […]

08/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 06-10/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa tích lũy tạo nền_Mã yếu suy giảm phục hồi_Mã tăng trưởng mạnh lại điều chỉnh tích lũy

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm,  Money_in tăng. Trend_up tiếp tục […]

04/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 02-03/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa_phục hồi kiểm tra trend giảm_Điểm sáng Cổ phiếu Công Nghệ

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh […]

01/05/2019 admin

Xem thêm