Đóng

Tư vấn

TKe

Nhận định thị trường tuần 17-21/06/2019: VNINDEX, VN30 tạo đáy ngắn hạn, duy trì tích lũy_Chờ dòng tiền xác nhận trở lại với nhóm Ngân hàng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ.  Trend_up, […]

15/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 14/06/2019: VNINDEX tiếp tục điều chỉnh tích lũy_Dòng tiền_Trend_up cải thiện trở lại

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ .  […]

12/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 03/06/2019: VN30 suy giảm toàn diện_Áp lực bán mạnh_Dòng tiền bắt đáy tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường: + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi tiếp […]

03/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Tổng kết thị trường tháng 5/2019_Định hướng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm mạnh.  Dòng […]

01/06/2019 admin

Xem thêm