Đóng

Tư vấn

VNI

Nhận định thị trường tuần 16-20/12/2019: VNINDEX nổ lực phục hồi_Xu hướng tăng trung hạn chưa cải thiện

* MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    +  Trend_up  tăng , Money_in dòng tiền tăng.  Trend_up, khẳ năng sinh lợi đã cải thiện trở lại, dòng […]

14/12/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường ngày 12/12/2019: VN30, VNINDEX duy trì phục hồi_Dòng tiền tiếp tục cải thiện

* MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up  tăng nhẹ, Money_in dòng tiền tăng.  Trend_up, khẳ năng sinh lợi đã cải thiện trở lại, dòng tiền […]

12/12/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường ngày 10/12/2019: VN30 áp lực cắt lỗ mạnh_VNINDEX phân hóa, Trend_up cải thiện tăng

* MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up  tăng mạnh, Money_in giảm.  Thống kê cho thấy thị trường phân hóa tích cực, số lượng mã […]

10/12/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường ngày 04/12/2019: VNINDEX, VN30 phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ dài hạn_Xu hướng tăng cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up phục hồi tăng, Money_in tăng nhẹ. […]

04/12/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường ngày 02/12/2019: VNIDEX, VN30 tâm lý bi quan, hoảng loạn, bán cắt lỗ_VN30 Phục hồi ỡ hỗ trợ 870+-

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm, Money_in giảm nhẹ. Số lượng […]

02/12/2019 admin

Xem thêm