Đóng
tk

Nhận định thị trường ngày 28/05/2018: VN30 mất hỗ trợ tăng trưởng_Thị trường giảm mạnh trên diện rộng

    *ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*

      *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH *

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

tk

* Thống kê thị trường:

      +  Trend_up giảm mạnh, Money_in tăng.  Thị trường tiếp tục bị bán mạnh trên diện rộng.  Những tín hiệu thống kê vẫn chưa có tín hiệu xác nhận thị trường ngừng giảm và tạo đáy ngắn hạn. 

    * Thị trường chung:

      + Thị trường tiếp tục giảm mạnh , VN30 tiếp tục mất vùng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn 910-920 và tạo áp lực bán mạnh với khối lượng gia tăng trên diện rộng của toàn thị trường. Áp lực giảm điểm mạnh và khối lượng gia tăng, những rủi ro trên thị trường hiện nay rất khó kiểm soát. Với đà rơi như hiện nay, dự kiến VN30 sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 860-883 và sẽ có nhịp phục hồi ngắn hạn trong tháng 06/2018 để kiểm tra lại hỗ trợ dài hạn tăng trưởng dài hạn đã mất 920+-. VNINDEX điều chỉnh ít hơn VN30 với vùng hỗ trợ 900-925 tương ứng với vùng giá tháng 12/2017. 

      + VNINDEX đã tăng liên tục, tính từ từ 530-570 tháng 02/2016 đến 1200-1211. Sau 27 tháng VNINDEX mới xuất hiện tín hiệu điều chỉnh mạnh. VNINDEX, VN30 đã lần lượt mất các vùng hỗ trợ tăng trưởng ngắn trung hạn và đang mất luôn hỗ trợ tăng trưởng dài hạn với đà lao dốc lịch sử tính từ 2012 trở lại đây. Thị trường khi vào sóng tăng, dòng tiền lần lượt luân chuyển qua các nhóm mã để tìm kiếm khẳ năng sinh lợi. Hiện nay đang diễn ra ngược lại. khi lần lượt các mã, nhóm mã suy giảm và bị bán mạnh. Việc tìm kiếm khẳ năng sinh lợi của các mã trong thị trường giai đoạn hiện nay là rất khó khăn và chưa kiểm soát được rủi ro. Nhà đầu tư nên chờ đợi xu hướng thị trường xác nhận tăng trưởng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

3. VNINDEX: Định giá tăng trưởng. Xu hướng Short_value: Giảm

vni

Nhân Định Hàng Tuần