Đóng
tk

Nhận định thị trường ngày 08/05/2018: Dòng tiền vẫn chưa xác nhận tăng trưởng trở lại

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 500.000 VNĐ/01 NĂM *

      *ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*

      *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH *

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

tk

* Thống kê thị trường:

      +  Trend_up giảm, Money_in giảm. Xu hướng tăng và dòng tiền toàn thị trường chưa có dấu hiệu cải thiên trở lại. Điều này là do VNINDEX phục hồi chủ yếu do các nhóm mã trụ và nền tảng thanh khoản vẫn chưa cải thiện.

    * Thị trường chung:

        + Thị trường đã chịu áp lực bán mạnh vào cuối phiên khi khối lượng hàng bắt đáy ngắn hạn phiên giao dịch 03/05/2018  đủ trạng thái T+3. Phiên giao dịch 10/05/2018 sẽ là phiên giao dịch T+3 của ngày 07/05/2018 khi VNINDEX phục hồi tăng 3,5%. Dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng 1050-1053 để kiểm tra lại lực cầu ngắn hạn trong 2-3 phiên tiếp theo. Thị trường có thể tiếp tục giảm để kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1000, nếu như mất mốc hỗ trợ ngắn hạn 1050-1053 cũng như vùng giá đóng và mở cửa VNINDEX tháng 04, 05/2018. 

        + VNINDEX đang điều chỉnh giảm điểm trung hạn và ở nhịp phục hồi ngắn hạn để kiểm tra lại xu hướng Trend Short_value. Thị trường chỉ có thể tạo đáy và tăng trưởng khi có tín hiệu dòng tiền trung hạn cũng như xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng. Vì vậy, giai đoạn hiện nay, cần kiên nhẫn chờ tín hiệu dòng tiền và xu hướng trend_up xác nhận tăng. Sau nhịp điều chỉnh tích lũy trung hạn, sẽ xuất hiện các mã, nhóm mã tăng trưởng tốt hơn so với thị trường chung. Lúc đó mới xem xét mở vị thế đầu tư với nhóm mã này. Dự kiến điểm mua đầu tư mới sẽ được  cập nhật trong tháng 06/2018 sau khi xác nhận được tốc độ tăng trưởng trong 2 quí tiếp theo của năm 2018, cũng như danh mục mã tăng trưởng tốt nhất. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

3. VNINDEX: Định giá tăng trưởng. Xu hướng Short_value: Giảm

vni

Nhân Định Hàng Tuần