Đóng
tke

Nhận định thị trường ngày 06/06/2018: VNINDEX tiếp tục xu hướng tăng_Thanh khoản suy giảm

  *ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 1.000.000 VNĐ/01 NĂM *

      *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH *

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

tke

* Thống kê thị trường:

      +  Trend_up tăng mạnh, Money_in tăng.  Trend_up tăng mạnh cho thấy xu hướng tăng mở rộng tốt qua các mã, nhóm mã khác. Dòng tiền Money_in vẫn duy trì tăng, tuy nhiên tốc độ tăng chậm lại, thể hiện thanh khoản thị trường suy giảm. Vị thế mua sẽ được xem xét đóng lại khi có tín hiệu dòng tiền suy yếu. 

    * Thị trường chung:

        + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi tốt hướng đến mục tiêu tiếp theo là 1045-1050. Xu hướng tăng tiếp tục mở rộng sang các nhóm mã khác nổi bật như TDC, HDC, CTD, VSC, GMD, DRC…. Tuy nhiên thanh khoản thị trường suy giảm,  giảm với các mã đã phục hồi tăng mạnh đầu tiên như DXG, VCB, SSI với mức giảm thanh khoản lên 30-40% khi các mã này tiến vào vùng kháng cự mạnh, cụ thể như DXG vùng đinh cũ lịch sư 34.5-35.7.

        + Điều này cho thấy, mặc dù dòng tiền xoay tua liên tục, nhưng các mã tăng trước sẽ bắt đầu đi vào giai đoạn tích lũy, các nhóm mã tăng mạnh ngắn hạn sau cũng sẽ  vào giai đoạn tích lũy tiếp theo sau. Ngắn hạn đã có dấu hiệu lực Cung dần gia tăng và dư kiến sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong 2-4 phiên tới, trung bình lệnh bán tăng dần và dòng tiền luân chuyển trong ngày cũng bắt đầu suy giảm. Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi đối với các mã đã phục hồi mạnh, có thanh khoản bắt đầu suy giảm, cũng như không đạt Vùng mua và Daily_singal không xác nhận hành động mua mới. Nhưng vẫn có thể luân chuyển dòng tiền ngắn hạn qua các mã tăng trưởng mạnh mới bắt đầu vào trend tăng và ở vùng mua để tối ưu hóa lợi nhuận. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

3. VNINDEX: Định giá tăng trưởng. Xu hướng Short_value: Tích lũy.

vni

Nhân Định Hàng Tuần