Đóng
tk

Nhận định thị trường ngày 03/05/2018: VNINDEX phục hồi mạnh tại hỗ trợ tâm lý 1000

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 500.000 VNĐ/01 NĂM *

      *ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*

      *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH *

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

tk

* Thống kê thị trường:

      +  Trend_up giảm, Money_in giảm. VNINDEX đã phục hồi tốt tại hỗ trợ tâm lý 1000 nhưng tín hiệu dòng tiền toàn thị trường vẫn chưa xác nhận tăng trở lại.  

    * Thị trường chung:

        + VNINDEX dưới áp lực bán mạnh đã điều chỉnh về mốc tâm lý 1000. Mốc hỗ trợ mạnh tiếp theo là 973,78 là giá thấp nhất hiện nay của năm 2018 và 986,05 là giá mở cửa năm 2018. Như đã dự kiến vùng 973-1000 là hỗ trợ rất mạnh và sẽ không mất ít nhất trong 01-02 tháng đến.

        + Dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục hồi phục lên các kháng cự tiếp theo là 1035 và kháng cự ngắn hạn quan trọng Short-value 1055-1060 vẫn chưa bảo đảm đủ T+3. Vì xu hướng trung hạn của VNINDEX vẫn đang suy yếu, và định giá không thể tăng trưởng mạnh lúc này. Do đó nhà đầu tư không nhất thiết phải vội vàng. Sau nhịp phục hồi VNIDEX sẽ điều chỉnh trở lại vùng hỗ trợ 1000+- trong lần kế tiếp. Lúc đó sẽ có tín hiệu phân kỳ ngắn hạn xác nhận vùng đáy trung hạn thành công. Chờ xu hướng Short_value quay trở lại tăng trưởng cũng như dòng tiền Money_in xác nhận tạo đáy. Lúc đó vị thế mở mua mới sẽ được cập nhật.

        + Thị trường giảm điểm mạnh nhưng khá nhiều mã nhỏ có sự cải thiện FA tốt như BTP, EVE, LHG, VGS… Đây là cơ hội để xem xét mở vị thế mua đầu tư với nhóm mã này khi thị trường điều chỉnh trở lại.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.

3. VNINDEX: Định giá tăng trưởng. Ngắn hạn Tích lũy

vni

Nhân Định Hàng Tuần