Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

TKe

Nhận định thị trường tuần 02-03/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa_phục hồi kiểm tra trend giảm_Điểm sáng Cổ phiếu Công Nghệ

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh […]

01/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 08-12/04/2019: VN30 sẽ quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn_Tích lũy dài hạn_Dòng tiền tăng

. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh […]

06/04/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường tuần 11-15/03/2019: VNINDEX tiếp tục tích lũy_Hỗ trợ đáy trung hạn 950-965_Cơ cấu Danh mục Đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up giảm,  Money_in tăng nhẹ.  Số lượng mã vào vùng Bán ngắn hạn gia tăng […]

10/03/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 14-18/01/2019: VNINDEX kết thúc xu hướng giảm_Tích lũy tạo nền tảng tăng trưởng mới_Dòng tiền money_in gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up tăng,  Money_in tăng . Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi tiếp tục phục hồi […]

11/01/2019 admin

Xem thêm