Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

TKe

Nhận định thị trường tuần 13-17/05/2019: VN30 suy giảm_Phục hồi kiểm tra xu hướng giảm_Dòng tiền chưa cải thiện trở lại

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm. Số […]

12/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 06-10/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa tích lũy tạo nền_Mã yếu suy giảm phục hồi_Mã tăng trưởng mạnh lại điều chỉnh tích lũy

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm,  Money_in tăng. Trend_up tiếp tục […]

04/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 02-03/05/2019: VNINDEX, VN30 phân hóa_phục hồi kiểm tra trend giảm_Điểm sáng Cổ phiếu Công Nghệ

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh […]

01/05/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 08-12/04/2019: VN30 sẽ quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn_Tích lũy dài hạn_Dòng tiền tăng

. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh […]

06/04/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 24-30/03/2019: Tuần chốt NAV Quí I/2019_VN30 suy yếu_VNINDEX kỳ vọng tạo đáy vùng 950-965

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up giảm,  Money_in  giảm mạnh. […]

23/03/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường tuần 11-15/03/2019: VNINDEX tiếp tục tích lũy_Hỗ trợ đáy trung hạn 950-965_Cơ cấu Danh mục Đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up giảm,  Money_in tăng nhẹ.  Số lượng mã vào vùng Bán ngắn hạn gia tăng […]

10/03/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 18-22/02/2019: VNINDEX đảo Trend, chờ xác nhận tăng trưởng_Duy trì xu hướng tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường tiếp tục tăng. Dòng […]

16/02/2019 admin

Xem thêm