Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Các báo cáo tổng kết, định hướng đầu tư hàng tuần_tháng

TKe

Nhận định thị trường tuần 07-11/01/2019: VNINDEX tạo đáy, phục hồi kiểm tra xu hướng giảm ngắn hạn_Dòng tiền money_in gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm,  Money_in tăng. Dòng tiền Money_in ngắn hạn tăng trở lại, do khá nhiều mã về […]

05/01/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 24-29/12/2018: Chốt NAV năm 2018

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm,  Money_in giảm. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, […]

23/12/2018 admin

Xem thêm
tke

Nhận định thị trường tuần 19-23/11/2018: Nhóm ngân hàng xác lập đáy ngắn hạn_Kiểm tra kênh giảm giá Trung hạn

*ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS* * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 1.000.000 VNĐ/01 NĂM *       *  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH * 1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT  2. Thống kê […]

18/11/2018 admin

Xem thêm