Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 18-22/03/2024: VNINDEX kháng cự_1280-1285, hỗ trợ_1245-1255. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

   + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục giảm, trên mức trung bình. Chất lượng nội tại ngắn hạn của thị trường đang vẫn đang suy yếu, mặc dù vẫn có nhiều mã rất nổi bật, thu hút dòng tiền nóng gia tăng. Nhiều mã tiếp tục kết thúc giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh tích lũy chờ cập nhật các yếu tố cơ bản quí I/2024. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng mua ngắn hạn. Tập trung nhiều ở các mã xây dựng, gỗ, bất động sản, dầu khí…..Tỉ trọng hợp lý, chủ động xoay vòng vẫn có thể chọn lọc gia tăng và kiểm soát mức dừng lỗ. Thị trường vẫn duy trì những cơ hội trong khi VNINDEX biến động liên tục trong vùng hỗ trợ gần nhất 1245-1255_giá cao nhất 08, 09/2023 và kháng cự mạnh 1280-1295_vùng giá cao nhất tháng 08, 09/2022. Tâm lý ngắn trung hạn duy trì trong vùng lạc quan. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn tăng, tốc độ tăng chậm lại, bắt đầu phân hóa rất mạnh trước thời điểm kết thúc quí I/2024 với 62% số mã có trend_up trung hạn trên thị trường. Phần còn lại đang tích lũy có thể có kỳ vọng sớm cải thiện xu hướng tập trung nhiều ở nhóm xây dựng, dầu khí khi đang có thời gian tích lũy kéo dài trong từ tháng 10-11/2022 đến nay, nhiều mã trong nhóm bất động sản và các mã đầu cơ chất lượng kém_đang thu hút dòng tiền gia tăng khá mạnh.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ, quanh mức trung bình. Dòng tiền trung hạn gia tăng mạnh với 60% số mã có dòng tiền tham gia, gia tăng vào các nhóm mã trên. Tuy nhiên cần lưu ý, với tốc độ tăng hiện nay dòng tiền trung hạn sẽ hướng đến vùng 70-75% số mã trong 02-05 tuần đến (trong lịch sử dòng tiền trung hạn thường đạt đỉnh ở vùng 75%+-, sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh rất mạnh kéo dài 03-04 tuần, mức giảm VNINDEX có thể 8-10%). Đồng thời vì dư nợ margin cuối quí 1/2024 có thể lên gần với mức 200-230 ngàn tỉ, tương đương thời điểm đầu năm 2022. Do đó nên cẩn trọng, kiểm soát chặt đối với các vị thế gia tăng đầu cơ mới. Lực cầu ngắn hạn VN30 tăng, áp lực cung giảm, lớn hơn lực cầu.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết thúc tuần W2/03/2024 ở mức 1263,78 điểm tăng 1,32%, khối lượng giao dịch giảm -11,63% so với tuần trước. VN30 1256,42 điểm, phục hồi kém hơn khi tăng 0,50%, khối lượng giảm -15,85%_trên mức trung bình. VNINDEX đã có 02 tuần biến động liên tục trên vùng hỗ trợ 1245-1255 và kháng cự mạnh 1280-1295_giá cao nhất 08, 09/2022. VN30 kém tích cực hơn, vẫn chưa vượt lên vùng đỉnh tháng 8-09/2023_1260-1270. VN30 đã thấp hơn VNINDEX sau giai đoạn vượt lên nhờ ảnh hưởng của nhóm ngân hàng, điều này cho thấy tỉ lệ đòn bẩy magrin trong VN30 đã giảm, và luân chuyển gia tăng nóng hơn qua các nhóm vốn hóa trung bình nhỏ trong khi nội tại của thị trường chưa xác nhận vượt được vùng đỉnh năm 2023. Chỉ khi VN30 cũng xác nhận vượt vùng đỉnh năm 2023 thì mới có thể kỳ vọng nâng mức taget mới, hay VNINDEX mới có thể kỳ vọng vượt 1280-1295 điểm. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 duy trì tăng trưởng. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1250-1255, hỗ trợ gần nhất 1255+-_tương ứng giá trung bình các vị thế T+2 hiện tại vẫn đang duy trì sinh lợi. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 279+- tỉ USD_65%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 150+- tỉ USD_54%+- vốn hóa thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX liên tục chịu áp lực bán ở vùng 1275-1280 khi ở tình trạng quá mua ngắn hạn, tuy nhiên điểm tích cực là ngay sau khi thoát khỏi tình trạng quá mua thì lực cầu và dòng tiền vẫn gia tăng, luân chuyển liên tục với nhiều cơ hội sinh lợi tốt. Phù hợp với các vị thế đầu cơ khi VNINDEX đang trong giai đoạn biến động mạnh chờ đánh giá định giá, cập nhật các yếu tốt cơ bản sau khi kết thúc quí I/2024. Ngắn hạn VNINDEX có vùng hỗ trợ quan trọng 1255+-_giá trung bình các vị thế T+2 và 1240-1245_tương ứng trend_line tăng giá ngắn hạn mạnh nối 1082,29 điểm_giá thấp nhất ngày 19/12/2022, 1163_ngày 31/01/2024 và 1233 ngày 12/03/2024. Nếu VNINDEX không giữ được trend_line này thì sẽ kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn (có thể xảy ra khi lợi tức trái phiếu Chính phủ đã tạo đáy, đang tăng mạnh trở lại, thoát khỏi trend_line giảm giá trung dài hạn. Ngân hàng nhà nước tiếp tục phát hành tín phiếu). Ngắn hạn mặc dù dòng tiền vẫn xoay vòng tốt, dòng tiền trung hạn tăng mạnh, tuy nhiên với tốc độ gia tăng hiện tại sẽ có rủi ro đi vào vùng đỉnh trong 02-05 tuần đến. Do đó xoay vòng, mua mới nếu có chỉ nên ngắn hạn và nên ưu tiên vào các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều. Do nhiều mã/nhóm mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh đang có rủi ro tạo đỉnh trong tình trạng quá mua mạnh, vượt quá tốc độ tăng trưởng cơ bản của doanh nghiệp, sẽ chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi dòng tiền trung hạn xác nhận đạt đỉnh. Nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng tốt ngắn hạn cho đến khi xu hướng thay đổi. Chi tiết tham khảo các danh mục.