Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 25-29/03/2024: VNINDEX chốt NAV Quí I/2023, kháng cự 1295+-. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn vẫn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, trên mức trung bình. Nhiều mã tiếp tục kết thúc tăng trưởng, điều chỉnh tích lũy, chờ chốt NAV 2023. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số lượng mã có vùng bán. Áp lực bán ngắn hạn gia tăng khi tâm lý ngắn hạn kém tích cực. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. VNINDEX kháng cự 1105+-_tương ứng giá trung bình các vị thế T+2 hiện nay, hỗ trợ gần nhất 1095+-. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX chưa cải thiện, đang đi vào vùng bi quan. Cần phải có sự đảo chiều xu hướng của VNINDEX mới cải thiện tâm lý. Số mã có trend_up trung hạn vẫn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Chất lượng ngắn trung hạn của thị trường vẫn chưa cải thiện, chưa có kỳ vọng sẽ cải thiện trong tuần cuối 2023. Cải thiện ở một số mã nhóm cảng, Ô tô, bất động sản, than.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, tốc độ giảm chậm lại, dưới mức trung bình. Nhiều mã ở vùng giá hiện tại vẫn chưa thu hút thêm dòng tiền ngắn hạn, tích lũy chờ chốt NAV năm, đánh giá định giá, triển vọng, tốc độ tăng trưởng mới. Số lượng mã có dòng tiền trung hạn tiếp tục tăng, tốc độ tăng tốt hơn. Gia tăng ở nhóm săm lốp, cao su, dịch vụ hàng không, vận tải xăng dầu, vận tải biển. Có thể xem xét chọn lọc, mở rộng danh mục đầu tư trung hạn, ưu tiên mã cơ bản tốt, khối lượng tích cực và có diễn biến giá tốt nhất. Lực cầu ngắn hạn VN30 bắt đầu cải thiện tăng, áp lực cung vẫn tăng, lớn hơn lực cầu.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết tuần W3/12/2023 ở mức 1.103,06 điểm tăng nhẹ 0,07%, khối lượng giao dịch giảm mạnh -21,38% so với tuần trước_70% mức trung bình 680-700 triệu cổ phiếu/phiên/VNINDEX. VN30 1097,45 điểm, khối lượng giảm -19,18%_70% mức trung bình 170tr cổ phiếu/phiên. VNINDEX, VN30 tiếp tục giao dịch dưới các vùng kháng cự quan trọng trung dài hạn 1105-1110, 1100+-. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX vẫn tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự 1105-1110, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1100+-. Xu hướng định giá của VNINDEX tích lũy kém tích cực dưới kháng cự 1120-1125. Xu hướng trung dài hạn của VNINDEX đang hình thành kênh tích lũy kéo dài theo mô hình cái nêm. Trong đó cạnh trên trend_line giảm giá nối đỉnh 02 đỉnh thấp dần 1520+- tháng 03-04/2022 và đỉnh 1250+-_tháng 8-9/2023, cạnh dưới trend_line hướng lến nối 02 vùng đáy cao dần tương ứng nối các vùng giá thấp tháng 04/2020 với tháng 11/2022_đây cũng là tương ứng trend_line dài hạn nối các vùng giá thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Nếu theo mô hình trên, thời điểm cuối cùng phải phá vỡ mô hình là cuối quí I/2024 và đầu quí II/2024_tương ứng tháng 3-5/2024. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 243+- tỉ USD_56%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 130+- tỉ USD_54%+- vốn hóa thị trường. Thị trường trong tuần kết thúc năm 2023 để đánh giá lại các giá trị định giá, kỳ vọng tăng trưởng dựa trên các kế hoạch kinh doanh mới.

    + Ngắn hạn VNINDEX tiếp tục tích lũy trong biên độ rất hẹp trên vùng hỗ trợ 1075-1080 và dưới các vùng kháng cự mạnh quan trọng 1105+-, 1125+-. Trường hợp tích cực để VNINDEX có thể thoát khỏi tình trạng tích lũy kéo dài này là trong 02-03 tuần tiếp, có thể sau 10/01/2024_Với điều kiện VNINDEX cần giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 1100+- vượt lên kháng cự 1105-1110 và các thông số thống kê cho thấy số lượng mã có trend_up ngắn hạn ngừng giảm, dòng tiền ngắn hạn tăng trở lại (có thể kỳ vọng tăng trong 03-05 phiên đến). Hiện tại có 45% số mã vượt lên các kháng cự tương ứng, nhóm còn lại có ảnh hưởng đến điểm số là các mã bất động sản vốn hóa lớn như VHM, VIC… bán lẽ MWG, MSN… VNM, SAB, BVH, TCB. Số lượng mã lớn hơn đường giá MA200 cũng biến động liên tục với chỉ 43% mã vượt MA200. Điều này cho thấy rằng chất lượng thị trường vẫn chưa cải thiện, chưa thể kỳ vọng chỉ số chung VNINDEX cải thiện khi các thống kê ngắn trung hạn xác nhận. Ngắn hạn thị trường sẽ kết thúc năm 2023 trong tuần đến. Do đó thanh khoản thị trường khó kỳ vọng cải thiện mạnh. Khẳ năng tăng trưởng của doanh nghiệp cũng chưa chắc chắn để gia tăng các vị thế mới. Thị trường thiếu động lực dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang chịu áp lực bán ròng mạnh liên tiếp của khối ngoại. Tuy nhiên dòng tiền trung hạn vẫn dần tăng ở vùng cạn kiệt khi nhiều mã vẫn đang thu hút dòng tiền ngắn trung hạn và vào trend tăng mới. Tốc độ tăng dòng tiền trung hạn kỳ vọng tốt hơn, tập trung vào các mã chất lượng tốt, có tỉ lệ chia cổ tức cao và có kỳ vọng mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2024, các mã giá dưới giá trị sổ sách, tài sản tốt. Tỉ trọng hợp lý có thể xem xét chọn lọc. Ưu tiên các mã có xu hướng tăng trưởng toàn diện, cơ bản tốt, đang thu hút dòng tiền ngắn hạn. Tỉ trọng vượt mức trung bình cần chờ VNINDEX thoát khỏi tình trạng tích lũy kéo dài, và dòng tiền, trend_up ngắn hạn đồng thuận tăng trở lại. Chi tiết tham khảo các danh mục.