Đóng

Thị Trường Chung

Nhận định thị trường ngày 20/12/2016

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 20/12/2016:               matrix_filter              matrix_filter-20-12     + VNINDEX: Điều chỉnh kiểm tra lai xu hướng tăng.      + HNXINDEX: Điều chỉnh, vẫn chưa được tín hiệu Matrix_Vol xác nhận đồng thuận.       + […]

20/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 19/12/2016

     + Cập nhật thị trường cuối ngày 19/12/2016:           matrix_filter         matrix_filter19-12      + VNINDEX:     + HNXINDEX:     + Thống kê thị trường: Chi tiết cổ phiếu tham khảo Matrix_Filter: 

19/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 16/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 16/12/2016:       matrix_filter      matrix_filter16-12     + VNINDEX: Xu hướng Bullish     + HNXIDEX: Xu hướng tăng nhưng chưa được Matrix_Vol đồng thuận xác nhận.     + Thống kê toàn thị trường: Price_up đã phục hồi tăng trở lại. Cho […]

16/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 15/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 15/12/2016:        matrix_filter15-12       matrix_filter      + VNINDEX:       – VNINDEX xu hướng bullish.       + HNXINDEX:      – HNXINDEX đang phục hồi, vẫn chưa được tín hiệu Matrix_Vol xác nhận.      + Thống kê thị trường: […]

15/12/2016 admin

Xem thêm

Cập nhật thị trường 14/12/2016

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 14/12/2016:          matrix_filter-14-12         matrix_filter      + VNINDEX:      + HNXINDEX:       + Thống kê VNINDEX:       + Thống kê toàn thị trường: Chi tiết tham khảo Matrix_Filter:   

14/12/2016 admin

Xem thêm

DowJones: Cận kề vùng Quá mua Dài hạn

  +  Chỉ số Down Jones của thị trường chứng khoán Mỹ sau khi Tổng thống Trump đắc cữ đã tăng mạnh và bắt đầu tiến vào vùng quá mua dài hạn, theo đồ thị dưới đây.       – Theo đồ thị cho thấy Dow Jones đang test lại tín hiệu dài hạn trong […]

13/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định Thị trường ngày 12/12/2016

   + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            matrix_filter-12-12           matrix_filter     + VNINDEX:      VNINDEX đã chạm vùng kháng cự và taget đã điều chỉnh. Đợt phục hồi vửa qua khi giảm về định giá Aver_val phục hồi lên định giá ngắn hạn với tín […]

12/12/2016 admin

Xem thêm