Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 01/12/2020: VNINDEX duy trì tăng trưởng, phân hóa

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

      + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tăng, hướng đến vùng 70% số mã có trend_up ngăn hạn. Dòng tiền ngắn tăng nhẹ, trên mức trung bình. Dòng tiền ngắn hạn đã gia tăng trở lại khi thị trường điều chỉnh về hỗ trợ tăng trưởng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm, lớn hơn vùng mua. Thị trường kết thúc giai đoạn Lượng đi trước giá ngắn hạn, chuyển sang kéo giá, tiền xoay tua zichzac. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục dịch chuyển, xoay tua đầu cơ sang nhóm mã Logistics, Thủy Sản, ngân hàng… với khá nhiều mã tăng tốt, có vùng mua. Thị trường chung đang trong vùng quá mua, tái cơ cấu danh mục ngắn hạn.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX, VN30 bắt đầu tháng giao dịch 12/2020 giảm điểm đầu phiên sau khi dòng tiền ngắn hạn suy yếu, kèm theo những tin tức bất lợi về dịch bệnh mới VNINDEX, VN30 điều chỉnh về vùng hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 985-990, 950+- như đã phân tích ở báo cáo tổng kết ngắn tháng 11/2020 và bật tăng mạnh mẽ trở lại trên vùng tâm lý 1000+-. Lực cầu và dòng tiền ngắn hạn đã gia tăng ở vùng giá hỗ trợ ngắn hạn với thanh khoản thị trường tiếp tục đột biến. Khối lượng VNINDEX đạt 536tr cổ phiếu, tăng 19,15%, VN30 tăng 26,49% so với phiên trước. Thị trường tiếp tục giao dịch cực kỳ sôi động với nền tăng thanh khoản nâng dần lên. VNINDEX, VN30 duy trì tăng trưởng với định giá được nâng lên vùng 960-970, 925-930, hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 990-995, 955-960. Tương ứng với tổng vốn hóa của toàn bộ thị trường trong vùng 70-72%/GDP2021 với giả định GDP 2021 tăng 6%+- so với 2020.

    + Ngắn hạn như đã phân tích, VNINDEX đã có hơn 10 phiên giao dịch cuối tháng 11/2020 với khối lượng trung bình 450tr cổ phiếu với vùng giá trung bình 985-990. Dòng tiền xoay tua tăng khi điều chỉnh về 985-990 với khối lượng tiếp tục đột biến 536tr cổ phiếu. Do đó đây là vùng hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn quan trọng. Cũng cần lưu ý rằng, khá nhiều mã tăng trưởng nóng đã đạt đỉnh ở vùng 1000+- và cần nhiều thời gian điều chỉnh tích lũy, có thể điển hình như GIL, DGW, SIP, HPG…. Dòng tiền, lực cầu vẫn tiếp tục xoay tua, dịch chuyển đầu tư sang các nhóm mã vẫn có thể dự báo tăng trưởng tốt trong chu kỳ 2021 như nhóm chứng khoán, losgistc, thủy sản…. Vì vậy vẫn có thể xem xét chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư với nhóm này. Ngắn hạn dự kiến VNINDEX se tiếp tục giao động trong vùng 1000-1030, thị trường sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư lớn, chốt NAV năm 2020. Đánh giá tình hình kinh doanh, định giá năm 2020, dự kiến tốc độ, khẳ năng tăng trưởng mới để cơ cấu danh mục. Do đó, giai đoạn này vẫn phù hợp tái cơ cấu danh mục, loại giảm các mã tăng trưởng kém, cơ cấu mua vào các mã có tiềm năng tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt cho định hướng năm 2021. Tiếp tục rà soát danh mục, bán các mã yếu kém khi phục hồi và gia tăng tỉ trọng các mã mạnh khi điều chỉnh rung lắc để có hiệu quả đầu tư tốt nhất. Chi tiết tham khảo các Danh mục


 

Nhân Định Hàng Tuần