Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 02/12/2020: VNINDEX duy trì tăng trưởng, phân hóa_Dòng tiền suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm mạnh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tăng, hướng đến vùng 70% số mã có trend_up ngăn hạn. Dòng tiền ngắn giảm mạnh, trên mức trung bình. Thị trường phân hóa, khá nhiều mã ngắn hạn không thể lôi kéo dòng tiền tiếp tục gia tăng, tham gia nếu không điều chỉnh tích lũy. Số mã có vùng mua ngắn hạn tăng nhẹ, vẫn thấp hơn số mã có vùng bán. Thị trường vẫn duy trì khá nhiều cơ hội tăng trưởng tốt, nhiều cổ phiếu vẫn khá hấp dẫn tập trung nhiều vào nhóm Logistics, chứng khoán…. Khá nhiều mã vẫn dịch chuyển đầu tư với kỳ vọng duy trì tăng trưởng tốt.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VN30, VNINDEX tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng giá giá 990-1000 là vùng đỉnh giá tháng 10/2018, VNINDEX vùng 1025-1035 là vùng đỉnh, kháng cự mạnh tháng 06, 09, 10/2018 và tháng 03, 07, 11/2019. Đây là vùng giá hội tụ các kháng cự cực mạnh. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì rất cao và thị trường phân hóa khi nhiều mã không thu hút dòng tiền ngắn hạn tiếp tục tham gia. Dòng tiền vẫn duy trì trong thị trường và dịch chuyển sang các mã, nhóm mã tiềm năng khác. VNINDEX, VN30 duy trì tăng trưởng với hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 995-1000, 960-965.

    + Tổng vốn hóa toàn bộ thị trường hiện tại là 207,4 tỉ USD tương đương 79,1%+-/ GPD 2019 và 76,8%+-/GDP 2020. Cần lưu ý rằng mặc dù VNINDEX, VN30 vẫn tăng điểm nhưng tổng vốn hóa hiện tại thấp hơn thời điểm VNINDEX 1010,22 ngày 27/11/2020 với 209+- tỉ USD, tương ứng với 79,7%+-/GDP 2019 và 77,5%+-/GDP 2020. Cũng cần lưu ý theo dự kiến kỳ vọng của chính phủ tổng vốn hóa thị trường năm 2020 sẽ đạt tầm 85%/GDP 2019. Trường hợp cao hơn có thể các nhà điều hành chính sách xem là thị trường khá nóng, dẫn đến có thể có các điều chỉnh chiến lược như hút dòng tiền ngắn hạn về…. Do đó tại thời điểm này mặc dù dòng tiền vẫn xoay tua từ mã này sang mã khác, nhưng tổng thể vốn hóa và dòng tiền trong thị trường thì đang suy giảm. Phù hợp cho việc tái cơ cấu danh mục đầu tư, bán mã đạt kỳ vọng, dịch chuyển sang mã mạnh hơn, thu hút dòng tiền và cần giảm dần tỉ lệ margin tương ứng. Việc chọn lọc mua mới cần cực kỳ cẩn thận, xét đến triển vọng tăng trưởng tốt 2021.

   + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục giao động trong vùng 1000-1030, thị trường sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư lớn, chốt NAV năm 2020. Đánh giá tình hình kinh doanh, định giá năm 2020, dự kiến tốc độ, khẳ năng tăng trưởng mới để cơ cấu danh mục. Do đó, giai đoạn này vẫn phù hợp tái cơ cấu danh mục, loại giảm các mã tăng trưởng kém, cơ cấu mua vào các mã có tiềm năng tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt cho định hướng năm 2021. Tiếp tục rà soát danh mục, bán các mã yếu kém khi phục hồi và gia tăng tỉ trọng các mã mạnh khi điều chỉnh rung lắc để có hiệu quả đầu tư tốt nhất. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 

Nhân Định Hàng Tuần