Đóng

Cổ Phiếu

Phân tích đầu tư: Cổ phiếu KBC

Phân tích của MatrixBuySell: 

kbc2

KBC: 

   + Sức mạnh tăng trưởng: 26

   + Xếp hạng tăng trưởng : *- KBC đang được xếp hạng tăng trưởng dài hạn. 

   + Trend_Status: *–#-: KBC đang test trend tăng trưởng dài hạn. 

   + Test_trend: Chưa xác nhận

   + Taget-Value: Khẳ năng sinh lợi dương 

 

KBC đã điều chỉnh giảm giá khá mạnh từ vùng 19.x và hiện đang ở vùng giá 14. Đây là vùng định giá khá hấp dẫn trong trung dài hạn, đồng thời cũng là vùng giá hỗ trợ tăng trưởng dài hạn 13-14. Dự kiến KBC sẽ tạo đáy trung dài hạn trong vùng 13-14, trường hợp xấu nhất trong ngắn hạn, có thể xảy ra do tình trạng call margin thì KBC sẽ điểu chỉnh về tối đa 12 rồi sau đó, bật tăng trở lại mạnh mẽ. 

kbc

  Vì vậy hạn chế bán ra KBC trong thơi điểm hiện nay và chờ tín hiệu mua vào từ MatrixBuySell trong thời gian sắp đến với mức giá đã nêu nên, kỳ vọng lợi nhuận tối thiểu là mức giá 16. 

  + Đồ thị ngắn hạn: 

kbc4

Phân tích FA: Tham khảo nguồn VNDRIECT

kbc3

 

Nhân Định Hàng Tuần