Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 29/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 29/12/2016:                  matrix_filter                 matrix_filter29-12     + VNINDEX: Buy_waring:    + HNXINDEX: Tín hiệu test thành công nhưng chưa được Matrix_Vol đồng thuận xác nhận.      + Thống kê thị […]

29/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường 28/12/2016

           + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter 28/12/2016:                      matrix_filter28-12                     matrix_filter           + VNINDEX: Tín hiệu đang test trend và Matrix_Vol bắt đầu có dấu hiệu tăng, cho thấy […]

28/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 26-30/12/2016

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 23/12/2016:              matrix-23-12            matrix_filter      + Thị trường chung:      + VNINDEX: Xu hướng không xác định, tín hiệu đang kiểm tra lại xu hướng. Khối lượng giao dịch yếu. Dòng tiền, lực cầu ngắn […]

25/12/2016 admin

Xem thêm

Cập nhật thị trường ngày 22/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix-Filter cuối ngày 22/12/2016:              matrix_filter              matrix_filter-22-12      + VNIXNDEX:      + HNXINDEX:     + Thống kê thị trường: Money_in đã bắt đầu tăng trở lại. Price_Up đang cố gắng vượt 50%. Thị trưởng […]

22/12/2016 admin

Xem thêm

Cập nhật thị trường ngày 21/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 21/12/2016:                matrix_filter-21-12                matrix_filter      + VNINDEX:      + HNXINDEX:      + Thống kê thị trường: Chi tiết mã tham khảo Matrix_Filter:

21/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 20/12/2016

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 20/12/2016:               matrix_filter              matrix_filter-20-12     + VNINDEX: Điều chỉnh kiểm tra lai xu hướng tăng.      + HNXINDEX: Điều chỉnh, vẫn chưa được tín hiệu Matrix_Vol xác nhận đồng thuận.       + […]

20/12/2016 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 19/12/2016

     + Cập nhật thị trường cuối ngày 19/12/2016:           matrix_filter         matrix_filter19-12      + VNINDEX:     + HNXINDEX:     + Thống kê thị trường: Chi tiết cổ phiếu tham khảo Matrix_Filter: 

19/12/2016 admin

Xem thêm