Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 07/11/2023: VNINDEX kỳ vọng phục hồi kiểm tra 1100-1110_Dòng tiền giảm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt, dưới mức trung bình. Nhiều mã đã cải thiện xu hướng và trend tăng mới, cải thiện ở nhóm thép, bất động sản, ngân hàng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Chọn lọc kỹ khi mở rộng danh mục, ưu tiên mã có kết quả kinh doanh tăng trưởng, mức độ phục hồi tăng giá vượt trội, khối lượng giao dịch vượt trung bình trong các nhóm ngành đang có xu hướng trung hạn cải thiện là xây dựng, vật liệu xây dựng…. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1070-1075_giá trung bình các vị thế T+2 hiện nay. Kháng cự gần nhất 1100-1105_MA20 và 1115+-_MA200. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX đang thoát khỏi vùng bi quan, lo sợ. Số lượng mã có xu hướng trend_up trung hạn vẫn giảm mạnh, hướng về vùng trung bình trong 01-02 tuần đến. Hy vọng sẽ phục hồi ở mức trung bình. Một số mã trong nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng đang cải thiện xu hướng trung hạn.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ trên mức trung bình. Dòng tiền ngắn hạn phân hóa, gia tăng vào nhóm mã ngân hàng, vốn hóa lớn, không gia tăng thêm ở nhóm trung bình nhỏ khi giá hồi phục. Vẫn có thể mở rộng danh mục tích lũy ngắn hạn khi dòng tiền trung hạn đang ở vùng cạn kiệt. Ưu tiên các mã tăng trưởng, kết quả kinh doanh quí III tăng trưởng tốt. Lực cầu ngắn hạn tăng, lớn hơn áp lực cung, áp lực cung ngắn hạn giảm. Cần lưu ý, lực cầu ngắn hạn có thể vào vùng đạt đỉnh trong 03-06 phiên đến, vì vậy hạn chế mua đuổi.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1089,66 điểm tăng 1,20%, khối lượng giao dịch giảm -18,81%_75% mức trung bình. VNINDEX đã vượt lên vùng giá 1083+-_mở phiên giảm mạnh đột biến ngày 26/10/2023 thể hiện áp lực bán tháo, giải chấp riêng lẽ đã được hấp thu tốt và sẽ thành vùng hỗ trợ tâm lý ngắn hạn quan trọng hiện nay. VN30 1103,52 điểm tăng 1,60%, khối lượng giao dịch giảm -16,74%_85% so với mức trung bình. Dòng tiền ngắn hạn đang cải thiện tốt hơn trong VN30 khi nhiều mã, nhóm mã có mức định giá hấp dẫn. VNINDEX đã tạo 02 đáy ngắn hạn vùng giá 1020-1040 điểm, chuyển sang xu hướng phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh trung dài hạn, trend_line giảm giá ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX kỳ vọng phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1100-1115_tương ứng vùng giá trước khi giảm mạnh đột biến 1,1 tỷ cổ phiếu và là đường trung bình MA20-MA200 hiện nay. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy có thể cải thiện, trở lại tích lũy tích cực nếu VNINDEX vượt lên trở lại vùng kháng cự 1110+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 240+- tỉ USD_56%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 131+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây là mức vốn hóa được xem là rẽ nếu xét đến triển vọng tăng trưởng trong năm 2024, và rất rẽ nếu so sánh với mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 100%/GDP trong năm 2025 của Chính Phủ.

    + Ngắn hạn VNINDEX dự kiến vẫn sẽ tiếp tục rung lắc để lôi kéo dòng tiền mới, dòng tiền trung hạn, hướng đến vùng kháng cự mạnh 1100-1110. Đây cũng là cạnh trên trend_line giảm giá kéo dài từ tháng 9/2023 đến nay. Ở thời điểm hiện tại, dòng tiền đầu cơ mới chỉ gia tăng thêm khi VNINDEX thoát khỏi trend_line giảm giá này, back_test thành công và vượt lên vùng giá 1115+-_tương ứng đường giá MA200. Xét theo triển vọng tăng trưởng cho năm 2024 thì các vị thế gia tăng tỉ trọng vẫn có thể xem xét chọn lọc khi VNINDEX < 1100+-_tương ứng vùng giá trước phiên giảm điểm mạnh đột biến ngày 26/10/2023. Tập trung ưu tiên vào các mã tích lũy tốt, có vùng giá hợp lý xét theo các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh quí III cải thiện mạnh, tăng trưởng. VNINDEX vẫn có thể vượt lên được vùng giá này sau khi rung lắc tích lũy để hướng đến kháng cự mạnh hơn vùng giá 1140-1145_tương ứng vùng giá trung bình MA200_tuần. Tuy nhiên điều này chỉ chắc chắn khi VNINDEX có thể thoát khỏi trend_line giảm giá vài dòng tiền trung hạn xác nhận ngừng giám trong tuần đến. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần