Đóng

Thị Trường Chung

vni10-3

Nhận định thị trường ngày 10/03/2017

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 10/03/2017:          Matrix_Filter_10-03-2017          Matrix_Filter-03-20173     + VNINDEX:     + HNXINDEX:      + Thống kê thị trường: Dòng tiền Money_in bắt đầu có tín hiệu phục hồi, cần xác nhận thêm trong 1-3 phiên tiếp. Dự kiến […]

11/03/2017 admin

Xem thêm