Đóng

Thị Trường Chung

Nhận định thị trường ngày 22/09/2020:VN30 quá mua ngắn hạn, thị trường phân hóa mạnh, Dòng tiền vẫn giảm

  1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân […]

22/09/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 21/09/2020:VN30 quá mua ngắn hạn, thị trường phân hóa mạnh, Dòng tiền vẫn giảm

  1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân […]

21/09/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 21-25/09/2020: VNINDEX phân hóa, VN30 vượt trend_line trung dài hạn_Lực Cầu cải thiện, Dòng tiền vẫn giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân tích […]

19/09/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 17/09/2020: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy, chờ chốt NAV Quí III/2020_Dòng tiền vẫn giảm.

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường: 3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:       + Hiện nay, bản tin phân tích […]

17/09/2020 admin

Xem thêm