Đóng
TKe

Tổng kết thị trường tháng 5/2019_Định hướng đầu tư


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm mạnh.  Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Số lượng mã vào vùng bán ngắn hạn gia tăng và lớn hơn vùng mua. Lực cung ngắn hạn tiếp tục gia tăng. Tiếp tục theo dõi, cơ cấu, loại, giảm tỉ trọng các mã suy yếu, có vùng bán nếu có. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

      + VNINDEX, VN30 có tháng 05/2019 giảm điểm. VNINDEX giảm -2,02%, khối lượng giao dịch tăng 11,65% , VN30 giảm -1,60%, khối lượng giao dịch tăng 30,69% so với tháng 04/2019. Phiên giao dịch 31/05/2019 áp lực bán diễn ra mạnh và trên diện rộng. Rất nhiều mã thuộc các nhóm Dệt may, Thủy Sản, Cao Su, KCN, Dầu khí đã tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua bị bán mạnh, khối lượng gia tăng đột biến tiêu cực. Nhiều mã xảy ra tình trạng break đỉnh lỗi, cũng như xác nhận quá trình kéo xã ngắn hạn sau khi tăng giá vượt quá tăng trưởng. Như vậy nhóm mã này sẽ tiếp tục chịu áp lực bán cắt lỗ ngắn đối với các vị thế mua mới, cũng như chốt lãi sau khi tăng giá mạnh. Như vậy, tiếp tục giảm tỉ trọng ngắn hạn, hạ tỉ trọng đầu tư nhóm mã này khi hồi phục trong nhứng phiên đến. 

       + Nhóm ngân hàng, là nhóm sinh lợi kém trong thời gian vừa qua tiếp tục phân hóa mạnh. Những mã như ACB vẫn duy trì tích lũy tích cực, trong khi đó các mã yếu kém như CTG thì kiểm tra lại vùng đáy cũ 18-19 tháng 01/2019. Như đã phân tích VNINDEX, VN30 chỉ có thể tăng trưởng khi dòng Ngân hàng quay trở lại tăng trưởng. Với dự báo kết quả kinh doanh Quí 02/2019 của dòng Ngân hàng sẽ không tăng trưởng, hay suy giảm so với Quí 02/2018, thì dòng ngân hàng chỉ có thể xác nhận tạo đáy khi tin tức, báo cáo KQKD quí 02/2019 công bố. Trường hợp tạo đáy sớm nhất có thể xảy ra trong 10-20 phiên tới. Cần tiếp tục kiên nhẫn chờ tín hiệu kết thúc suy giảm, tích lũy của ACB hay tín hiệu tạo 02 đáy trung hạn của CTG về mặt kỹ thuật và dòng tiền, cũng như dự kiến kết quả kinh doanh công bố. 

        + Dòng dầu khí giảm điểm mạnh dưới ảnh hưởng của giá dầu, cũng như khẳ năng đạt đỉnh tăng trưởng của GAS như các báo cáo trước đã dự kiến và kéo dài tích lũy. Giá dầu Brent_Oil hiện có hỗ trợ trung dài hạn rất mạnh và dự kiến tạo đáy ngắn, phục hồi trở lại ở vùng 62+- (đây là vùng giá trung bình 05 năm), trường hợp xấu hơn sẽ phục hồi mạnh ở vùng 60-61 tích lũy. PVS có hỗ trợ tương đương 21+- sẽ hồi phục mạnh mẽ. Do đó có thể theo dõi để giao dịch ngắn hạn trong thời gian đến khi tiếp tục xảy ra điều chỉnh. 

     + VNINDEX tiếp tục giảm điểm, suy yếu do VN30 với nhiều mã không tăng trưởng, suy giảm, hay các mã giảm điểm mạnh như VHM, GAS, CTD… trong đó VHM có vùng hỗ trợ 78-80, CTD hỗ trợ 100+-, GAS 95-100 sẽ có hồi phục. Dự kiến trong tuần giao dịch tiếp theo VNINDEX sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 945-950 tương ứng vùng đáy cũ tháng 05/2019, VN30 hỗ trợ 860-870 và phục hồi trở lại trong 03-05 phiên tiếp theo. Do dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh, số lượng mã có vùng bán gia tăng. Vì vậy tiếp tục cơ cấu danh mục như đã phân tích, hạ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng các mã suy yếu, có vùng bán. Các mã tăng trưởng mạnh đã đóng vị thế trước đây, sẽ được cập nhật vùng giá theo dõi để mở lại vị thế đầu tư theo danh mục khuyến nghị. Các vị thế mua mới chỉ được xem xét khi dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 

   VNI

Nhân Định Hàng Tuần