Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Tổng kết Quí III_2019_Định hướng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

           * TỔNG KẾT QUÍ III_2019_ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ_MEMBER ONLY

2. Tổng kết Quí III_2019_Định hướng đầu tư

   Đây là bản tổng kết thị trường Quí III/2019, đánh giá nhận định, dự báo VNINDEX, VN30 và các nhóm ngành, mã và các khuyến nghị đầu tư mới. Chi tiết tham khảo tại :   * TỔNG KẾT QUÍ III_2019_ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ_MEMBER ONLY

 

Nhân Định Hàng Tuần