Đóng

Phân tích Thị trường

Tổng kết nhanh tháng 11/2022_Định hướng đầu tư: VNINDEX phục hồi sau khủng hoảng_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt, hướng đến vùng 75-80% trong 02-04 phiên đến. Khi số lượng mã trên vùng 70% thì các mã có tính chất đầu cơ, hay các mã có chất lượng kém nhất của thị trường cũng sẽ được kéo giá. Nhiều mã tiếp tục vượt trend_line ngắn trung hạn số lượng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn bắt đầu gia tăng_Các vị thế ngắn hạn nên theo dõi kỹ để xem xét cơ cấu, bán hạ tỉ trọng các mã yếu kém hơn thị trường chung. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng bán. Nhiều mã tiếp tục luân phiên phục hồi. Tâm lý ngắn hạn thị trường tiếp tục cải thiện và có thể đi vào vùng lạc quan ngắn hạn trong 02-04 phiên đến. VNINDEX đang đi vào vùng kháng cự mạnh quan trọng trung dài hạn.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, trên mức trung bình, xu hướng lượng giá đang đồng thuận với lực cầu, khối lượng gia tăng theo xu hướng giá. Số mã có dòng tiền đã bắt đầu thấp hơn số mã có trend_up ngắn hạn. Có nghĩa là các mã chất lượng kém không thu hút dòng tiền trước đây, cũng bắt đầu hồi phục mà không có dòng tiền cải thiện. Các vị thể mở mua mới, nên ưu tiên chọn lọc các mã mới được các nhà đầu tư lớn, quỹ ETF như DC đang giải ngân trở lại trong những phiên gần đây. Áp lực cung ngắn hạn giảm, lực cầu ngắn hạn tăng. Tuy nhiên cần lưu ý, lực cầu mua ròng đột biến từ quỹ Fubon có thể giảm, không đột biến trong tuần sau, dẫn đến thị trường có thể hụt lực cầu ngắn hạn.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX đã kết thúc tháng 11/2022, dưới áp lực bán giải chấp rất mạnh, giải chấp đối với cả các cổ đông lớn của doanh nghiệp khi thị trường tắt nghẽn dòng tiền từ áp lực liên thông do khủng hoảng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp_trong tháng 11/2022 VNINDEX giảm mạnh về vùng giá 873-900 tương ứng vùng giá thấp nhất năm 2018, 2019 cũng như trend_line tăng trưởng nối các đáy thấp nhất từ 2000 đến nay. Kết thúc tháng 11/2022 VNINDEX phục hồi mạnh mẽ trở lại ở mức 1048,12 điểm tăng 1,99% so với tháng 10/2022, khối lượng giao dịch tăng 34,88% so với tháng 10, thể hiện áp lực bán giải chấp mạnh đột biến nhất trong lịch sử đối với rất nhiều mã. Xu hướng ngắn hạn phục hồi sau tình trạng tê liệt, quá bán kỹ lục 08 tuần liên tiếp và đang phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự trung dài hạn, vùng định giá đang suy giảm hiện nay tương ứng 1080-1120. Đây là vùng kháng cự rất mạnh hiện tại tương ứng đường MA200 trên đồ thị tuần, là vùng bán, cơ cấu ngắn hạn. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 233+- tỉ USD_64%+-/GDP danh nghĩa 2022. Vốn hóa VN30 128+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX sẽ đi vào vùng kháng cự mạnh 1080-1100, cũng là kháng cự tương ứng trend_line giảm giá trung dài hạn kéo dài nối vùng đỉnh 1530-1535 tháng 04/2022 và đỉnh 1285-1295 tháng 08,09/2022 đến nay. Kháng cự gần nhất 1060-1072 tương ứng vùng giá cao nhất ngày 18-19/10/2022, cũng là kháng cự trend_line nối các vùng giá thấp nhất, tháng 05/2022, 07/2022 và 09/2022. Áp lực bán ngắn hạn, cơ cấu danh mục sẽ gia tăng ở vùng này trong những phiên tới. Do đó hạn chế gia tăng thêm tỉ trọng ở vùng kháng cự mạnh, ưu tiên xem xét cơ cấu danh mục do áp lực cung tồn đọng ở vùng này đang rất lớn. Hiện tại VNINDEX có vùng hỗ trợ gần nhất 1030+-_giá thấp nhất tháng 10/2022 và đỉnh năm 2019, hỗ trợ mạnh hơn 1000-1010 tướng ứng mức dừng lỗ được nâng lên của các vị thế T2. Nhà đầu tư nên hạn chế gia tăng thêm tỉ trọng ở vùng kháng cự mạnh, ưu tiên xem xét cơ cấu danh mục do áp lực cung tồn đọng ở vùng này đang rất lớn. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

 

Nhân Định Hàng Tuần