Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 31/08-04/09/2020: VNINDEX, VN30 vùng đỉnh ngắn hạn_Áp lực chốt lời gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up, có dòng tiền tiếp tục tăng. Số lượng mã có trend_up, có dòng tiền trên toàn thị trường đang dần cho tín hiệu đạt đỉnh ngắn hạn đầu tiên. Dòng tiền vẫn duy trì trong thị trường. Số lượng mã có vùng mua giảm vẫn duy trì lớn hơn vùng bán ngắn hạn, vùng bán ngắn hạn gia tăng, tốc độ gia tăng mạnh. Nhiều mã đang tạo vùng đỉnh ngắn hạn, hai đỉnh ngắn hạn, áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng mạnh. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX có tuần giao dịch W4/08/2020 tăng điểm mạnh 2,83% lên mức 878,98 điểm, khối lượng giao dịch tăng 45,69% dưới ảnh hưởng tích cực của VN30. VN30 tăng 3,57% lên mức 821,93, khối lượng giao dịch tăng mạnh 61,05% so với tuần trước. VNINDEX, VN30 duy trì tăng trưởng ngắn hạn với hỗ trợ tăng trưởng nâng lên vùng 870+-, 814+-  với dòng tiền và lực cầu rất tích cực đối với nhóm VN30, các cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên cuối tuần. Trong khi đó khá nhiều mã, nhóm mã đang tạo vùng đỉnh với lực cung, chốt lời vùng giá cao, ngắn hạn cần điều chỉnh tích lũy, chờ thị trường đánh giá khẳ năng trưởng định giá trong cuối quí III/2020. Thị trường phân hóa mạnh, với dòng tiền vẫn gia tăng xoay tua liên tục qua nhiều mã, nhóm mã để tìm kiếm khẳ năng sinh lợi.

  + VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng trưởng ngắn hạn, VN30 đang vượt vùng giá cao nhất tháng 06,07/2020 tương ứng 815-820. Dự kiến trong tuần tiếp theo VN30 sẽ tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng giá taget 840+- trong tuần tiếp theo, đi vào vùng quá mua ngắn hạn và chịu áp lực bán chốt lời, rung lắc ngắn hạn rất mạnh. VNINDEX tương tự với taget, kháng cự mạnh vùng giá 890+-. Dự kiến nhiều mã, nhóm mã đã tăng mạnh ở nhịp trước đa số đều đang đạt taget kỳ vọng, cũng như các vùng kháng cự rất mạnh trung dài hạn sẽ tiếp tục chịu áp lực chốt lời, cơ cấu danh mục ngắn hạn mạnh. 

  + Ngắn hạn, dự kiến số lượng mã có trend_up và dòng tiền tham gia trong toàn bộ thị trường sẽ đạt đỉnh trong tuần tiếp theo. Thị trường sẽ chịu áp lực chốt lãi cơ cấu, chốt NAV riêng lẽ của quí III/2020 sớm. Mặc dù dòng tiền vẫn xoay tua, vẫn có khá nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn, nhưng vùng giá mua tốt nhất hầu như đã qua đối với đa số các mã trong thị trường. Các vị thế mua mới cần phải được đánh giá một các cẩn trọng dựa trên đánh giá khẳ năng, tốc độ tăng trưởng của Định giá sau khi chốt NAV quý III/2020. Vì vậy, khuyến nghị dừng các vị thế gia tăng tỉ trọng, tiếp tục rà soát danh mục, thực hiện hóa lợi nhuận nếu có, bán cơ cấu các mã có vùng bán, suy yếu và đạt taget kỳ vọng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần