Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 29/07-02/08/2019: Duy trì phân hóa_tích lũy_Dòng tiền ngắn hạn suy giảm_Cơ cấu danh mục đầu tư


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm. Thể hiện ở vùng giá hiện tại, số lượng mã chứng khoán thu hút được dòng tiền tiếp tục giảm mạnh. Nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua, bán cân bằng. Các mã có vùng mua chủ yếu nhóm đầu cơ. Lực cung ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục gia tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX kết thúc tuần giao dịch W4/07/2019 duy trì tăng điểm, khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với tuần trước. VNINDEX như dự kiến đã tăng điểm vào vùng taget, kháng cự ngắn hạn 1000+-, tương ứng trend_line nối các vùng đỉnh trung hạn tháng 06/2018, tháng 10/2018 và 03/2019. VN30 tương tự với vùng taget, kháng cự 895+-. Chỉ số những phiên cuối tuần do ảnh hưởng số ít mã vốn hóa lớn. Nhưng lực Cung, tín hiệu chốt lãi ngắn hạn gia tăng, dòng tiền và khẳ năng sinh lợi giảm như thống kê trên. Xu hướng ngắn hạn của VNINDEX vẫn duy trì tăng trưởng, với định giá tích lũy. VN30 xu hướng ngắn hạn tích lũy, định giá suy giảm. Do xu hướng định giá của VNINDEX là  tích lũy dưới ảnh hưởng của VN30 suy giảm. Vì vậy,  hiện tại vẫn chưa thể đưa ra dự báo tăng trưởng nào cho đến khi thị trường xác nhận xu hướng của chỉ số VN30. Cũng như chưa cần quan tâm nhiều đến chỉ số mà tập trung vào số ít các cơ hội tăng trưởng cụ thể. 

       + Ngắn hạn, dự kiến trong tuần giao dịch tiếp theo, VN30 sẽ điều chỉnh tích lũy kiểm tra lại vùng hỗ trợ 883+-, VNINDEX 984+-. Chỉ số vẫn duy trì tích lũy chờ VN30 xác nhận xu hướng.  Do lực cung gia tăng, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm. Thị trường sẽ xảy ra tình trạng rung lắc chốt lãi ngắn hạn mạnh liên tục, nhưng lực cầu sẽ gia tăng mạnh để tích lũy cổ phiếu khi các mã tăng trưởng rung lắc điều chỉnh về vùng hỗ trợ tương ứng, với kỳ vọng duy trì tăng trưởng trong các quý tiếp theo. Do đó xem xét cân đối tỉ trọng ngắn hạn, vị thế mua mới chỉ mua khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh và phải ưu tiên nhóm mã tăng trưởng mạnh thuộc danh mục tăng trưởng hoặc các mã đang vào xu hướng tăng mới, đột biến. Đồng thời cơ cấu, loại giảm các mã đầu cơ, yếu kém nếu có. Tiếp tục nắm giử tỉ trọng đầu tư tăng trưởng theo xu hướng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


      VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần