Đóng
TKe

Nhận định thị trường tuần 27-31/05/2019: VN30 tiếp tục suy giảm_Dòng tiền suy giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up tăng,  Money_in giảm. Dòng tiền ngắn hạn bắt đầu suy giảm. Điều này cho thấy, ngắn hạn, ở vùng giá hiện tại, nhiều mã đã không thu hút được dòng tiền gia tăng mới. Số lượng mã vào vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng Mua. VNINDEX, VN30 vẫn trong vùng bán ngắn hạn, khối lượng gia tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX có phiên giao dịch cuối tuần giảm điểm và hầu như lấy đi thành quả phục hồi của nhiều phiên trước, ảnh hưởng tiêu cực vẫn là VN30. VN30 giảm điểm mạnh hơn, khối lượng giao dịch gia tăng 47,06% so với phiên trước, ảnh hưởng chính từ VIC, VHM, GAS… khi những mã này vẫn đang rủi ro vùng đỉnh tăng trưởng mạnh. Thị trường phân hóa khá mạnh và vẫn duy trì được tỉ lệ mã có khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tốt, tuy nhiên cơ hội đầu tư tăng trưởng mới là thấp. 

     + VNINDEX vẫn tích lũy trên cả 02 xu hướng chính. VN30 xu hướng định giá suy giảm. VNINDEX, VN30 giảm điểm khá mạnh và thị giá đã mất hỗ trợ ngắn hạn Short_Value. Như vậy vẫn chưa thể tăng trưởng trở lại, mà xuất hiện rủi tiếp tục suy  giảm ngắn hạn. Dự kiến trong những phiên đến VNINDEX sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh từ VN30, kiểm tra lại vùng hỗ trợ 965+-. Điều kiện quan trọng để VNINDEX vẫn có thể quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn là kiểm trả thành công vùng hỗ trợ 960-965 trong 1-3 phiên đến. Với số lượng trend_up duy trì tăng vượt mức trung bình và dòng tiền gia tăng trở lại. Do 02 xu hướng chính đều Tích lũy, VN30 định giá suy giảm, nên cũng không thể đưa ra dự báo cho đến khi xác nhận xu hướng. Ngắn hạn, dòng tiền suy giảm, số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Vì vậy, cầm bám sát danh mục, tín hiệu cụ thể nếu có. Hạ tỉ trọng các mã có vùng bán ngắn hạn,  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần