Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 26-30/08/2019: VNINDEX rung lăc, duy trì tăng trưởng_Lực cầu, dòng tiền cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ.  Khẳ năng sinh lợi duy trì tăng và trên mức trung bình, dòng tiền cải thiện, gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng Bán ngắn hạn gia tăng, vùng mua vẫn duy trì lớn hơn bán. Các mã có vùng mua tập trung vào nhóm Dệt may, Thủy Sản, Ngân hàng….

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX, VN30 có tuần W3/08/2019 duy trì xu hướng tăng điểm. Khối lượng VNINDEX giảm -8,50%, khối lượng VN30 giảm -13,22% do dòng tiền ngắn hạn chưa cải thiện trở lại. VNINDEX vẫn chưa thể vượt được vùng kháng cự tâm lý 1000-1004 tương ứng  Trend_line kháng cự nối các đỉnh tháng 10/2018, tháng 03/2019 và tháng 08/2019. Điều này là do thị trường phân hóa mạnh, tốc độ tăng trưởng thấp (max_over 3%+-), các mức Định giá, giá trị trung bình ngắn hạn vẫn còn thấp. Do đó cần thời gian để VNINDEX, thị trường nâng dần mức định giá, tạo nền giá mới. Chờ thị trường nâng mức định giá trong đầu tháng 09/2019 và cuối Quí III/2019, mới có thể chính thức xác nhận. Nền giá mới của VNINDEX hiện nay là 980-985, VN30 885-890.

        + Dòng tiền trung hạn vẫn duy trì trong thị trường và tăng nhẹ. Dòng tiền ngắn hạn vẫn yếu dưới mức trung bình, có cải thiện nhẹ. Dòng tiền ngắn hạn vẫn luân chuyển tốt sang các nhóm mã khác. Trong đó nhóm Dệt may sau thời gian điều chỉnh bắt đầu tích lũy trở lại, nhóm Cảng biển, vận tải, kho vận dòng tiền trung dài hạn đang gia tăng. Dự kiến trong tuần tiếp theo, VNINDEX, VN30 tiếp tục rung lắc điều chỉnh mạnh kiểm tra lại hỗ trợ giá trị Short_value tăng trưởng tương ứng 985+- và 890+-. Tiếp tục nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng. Cơ cấu các mã yếu kém, xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư các mã tăng trưởng thuộc nhóm vận tải, kho vận, cảng biển, các mã khu công nghiệp tiếp tục duy trì tiềm năng tăng trưởng dài hạn khi xảy ra rung lắc điều chỉnh về vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Ưu tiên các mã có vùng mua, vào trend mới, đạt điều kiện tăng trưởng toàn diện. Nhóm mã hưởng lợi trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


   VNI

Nhân Định Hàng Tuần