Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 26-30/09/2022: VNINDEX chốt NAV quí III/2022. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giảm chậm , đang ở vùng 25% số mã trên thị trường duy trì trend_up ngắn hạn. Áp lực bán, cắt lỗ ngắn hạn sẽ đi vào vùng cạn kiệt khi số mã có có trend_up trong vùng 20%. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng bán. Nhiều mã vẫn phục hồi trong vùng quá bán ngắn hạn. Các mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng, đột biến khối lượng ở nhóm bảo hiểm, xây dựng, đầu tư công. Xu hướng trend_up trung hạn vẫn cải thiện tốt trong vùng tê liệt, gia tăng ở nhóm đầu tư công, nông nghiệp. Trường hợp tích cực số mã có trend_up trung hạn có thể thoát khỏi vùng tê liệt trong tuần tiếp theo. Với kỳ vọng nhiều mã tạo 02 đáy trung hạn, phục hồi cải thiện. VNINDEX, VN30 vẫn giao dịch dưới các trend_line giảm giá ngắn, trung hạn.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, tốc độ giảm chậm lại. Dòng tiền chưa tăng khi thị trường hồi phục, phân hóa một số mã đang cải thiện dòng tiền tốt trong nhóm bất động sản, logistic, vật liệu xây dựng. Thị trường đang có tín hiệu lượng đi trước giá, với số mã có dòng tiền đang lớn hơn số mã có trend_up ngắn hạn. Tuy nhiên xu hướng Lượng, giá chưa gia tăng đồng thuận. Tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng bi quan, mức độ cải thiện. Áp lực cung ngắn hạn gia tăng, lực cầu giảm.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết thúc tuần W4/09/2022 ở mức 1203,28 điểm giảm -2,49%, khối lượng giao dịch giảm -4,09% so với tuần trước, duy trì trên vùng tâm lý 1200. VN30 1215,41 điểm giảm -2,98% khối lượng giao dịch giảm -13,87%. VN30 giảm mạnh hơn VNINDEX và đang kiểm tra lại vùng đáy cũ tháng 05, 07/2022 tương ứng 1200-1203, hỗ trợ mạnh hơn là vùng 1185+-_tương ứng giá cao nhất năm 2018 của VN30. Xu hướng ngắn hạn, trung hạn VNINDEX vẫn nằm dưới đường trend_line giảm giá với kháng cự 1220-1230, hỗ trợ tâm lý 1200+-, hỗ trợ mạnh hơn 1175-1180. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 270+- tỉ USD (cập nhật theo tỉ giá mới 23.500), 79%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 140+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 vẫn đang suy giảm và thị trường sẽ chốt NAV Quí III/2022 trong tuần đến. 

   + Sau khi FED tăng lãi suất lên mức 3,0-3,25%, dự báo còn nâng lên 4,6% trong năm 2023. Chỉ số DownJones cũng chịu ảnh hưởng và hiện đang kiểm tra lại vùng đỉnh cũ năm 2019, 2020 với vùng hỗ trợ 28500-29500 (có thể kỳ vọng phục hồi ở vùng hỗ trợ này) tương ứng các vùng giá cao nhất tháng 12,2019, 01,02/2020. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cũng công bố nâng các mức lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi lên thêm 1%. Thị trường chịu áp lực lớn từ các thông tin vĩ mô, thế giới, trong đó áp lực lớn đến các cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng, tài chính, nhóm bất động sản, nhóm có tỉ lệ nợ vay cao, trái phiếu cao, đến hạn…. Dẫn đến áp lực điều chỉnh của VN30 kiểm tra lại vùng giá thấp nhất tháng 05,07/2022_1200-1203, có rủi ro không giữ được vùng giá này và kiểm tra lại vùng giá cao nhất năm 2018 tương ứng 1162-1185. VNINDEX có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực theo dẫn đến không giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 1200, chịu áp lực điểu chỉnh về 1175-1180. Ngược lại nhóm kỳ vọng có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh cũng như có sức chống chịu tốt trong bối cảnh hiện nay là nhóm bảo hiểm, các mã duy trì tỉ lệ tài sản ngắn hạn, tiền mặt trên tổng vốn hóa cao, nợ vay thấp.

   + Ngắn hạn hiện tại VNINDEX có vùng hỗ trợ mạnh quan trọng 1200-1205, với rủi ro tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1175-1180 nếu không giữ được mốc tâm lý 1200 trong tuần tiếp theo. Trường hợp tích cực chỉ kỳ vọng khi VNINDEX mở gap giảm điểm ngay phiên đầu tuần sau đó có lực cầu lớn, khối lượng gia tăng kéo tăng điểm trở lại, giữ được vùng tâm lý 1200 và vượt trend line giảm giá ngắn hạn kéo dài từ 26/08/2022 cũng như vùng giá trung bình các vị thế T2 vẫn đang thua lỗ tương ứng vùng 1220-1230. Duy trì tỉ trọng hợp lý. Cần chờ xu hướng VNINDEX cải thiện, đảo chiều các vị thế T2, VNINDEX thoát khỏi trend_line suy giảm trên. Đồng thời chờ thống kê cho thấy dòng tiền xác nhận tạo đáy và gia tăng đồng thuận trở lại với xu hướng giá mới xem xét chọn lọc, gia tăng tỉ trọng. Ưu tiên các mã nhóm Hạ tầng, năng lượng.. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần