Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 25-29/05/2020: VN30 điều chỉnh 780+-_Thị trường phân hóa_Dòng tiền, trend_up suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, dòng tiền giảm, tốc độ giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung ngắn hạn vào nhóm mã phân bón, vật liệu xây dựng, đá, thép. Lực cầu ngắn hạn VN30, VNINDEX giảm, lực cung gia tăng mạnh. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. VNINDEX, VN30 trong vùng bán ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 duy trì tuần thứ 3 liên tiếp W3/05/2020 tăng điểm. VNINDEX đóng cửa 852,74 điểm tăng 3,11%. VN30 803,11 điểm tăng 3,77%, khối lượng giao dịch biến động nhẹ so với tuần trước. Hiện tại 02 xu hướng chính của chỉ số VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tích lũy với vùng hỗ trợ tương ứng hiện nay là 830-840 và 780-790. Trong đó đối với VN30 vùng hỗ trợ 780-790 rất quan trọng bởi vì đây là vùng hỗ trợ bảo đảm cho xu hướng 02 quý liên tiếp không tiếp tục suy thoái. Trường hợp mất vùng hỗ trợ này thì có thể tâm lý chuyển biến khá tiêu cực.

  + Ngắn hạn, liên tiếp trong tuần giao dịch trước đã có khuyến nghị rà soát danh mục, hạ tỉ trọng ngắn hạn, cơ cấu danh mục đầu tư và duy trì tỉ trọng đầu tư ở mức trung bình. Nhất là trong trường hợp VNINDEX, VN30 ở vùng quá mua ngắn hạn liên tiếp. Hiện tại những diễn biến, thống kê dòng tiền và trend_up trên thị trường cho thấy: phiên giao dịch 21,22/05/2020 những biến động bất thường trong 02 phiên giao dịch này chủ yếu tập trung vào VN30, có thể trùng lặp phiên đáo hạn Phái Sinh, còn bản chất của nhiều mã còn lại trong VNINDEX không đến nôi tiêu cực lắm. Thể hiện qua phiên giảm điểm mạnh ngày 22/05/2020 dòng tiền và trend_up chỉ giảm ít, thậm chí dòng tiền có thể có dấu hiệu gia tăng trở lại khi các cổ phiếu riêng lẽ điều chỉnh về các vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. 

   + Dự kiến trong tuần giao dịch tiếp theo VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục điều chỉnh kiểm tra lại các vùng hỗ trợ 845+-, 785+- với lực cung ngắn hạn sẽ tiếp tục gia tăng mạnh. Tiếp tục rà soát danh mục, cơ cấu hoặc chốt lãi ngắn hạn nếu có. Do thị trường phân hóa khá tốt với số lượng mã đạt các tiêu chuẩn tăng trưởng vẫn cải thiện trong khi VNINDEX điều chỉnh. Do đó các vị thế cơ cấu, mua mới đối với các mã cơ bản tốt, tăng trưởng tốt hơn thị trường chung vẫn được xem xét mở khi điều chỉnh về các vùng hỗ trợ định giá, giá trị short_value tăng trưởng tương ứng. Lưu ý vẫn nên duy trì tỉ trọng đầu tư ở mức trung bình, hạn chế không sử dụng magrin. Chỉ được xem xét gia tăng tỉ trọng khi và chỉ khi VN30, VNINDEX xác nhận có xu hướng ngắn hạn short_value tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần