Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 25-29/04/2022: VNINDEX nổ lực phục hồi kiểm tra kháng cư 1400-1420_Dòng tiền tăng, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm gia tăng, đang ở mức 17% số mã trên toàn thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng. Nhiều mã tiếp tục suy giảm, kết thúc trend tăng ngắn hạn, chịu áp lực bán mạnh như nhóm Phân bón, hóa chất, thủy sản, bán lẽ, dệt may… nhóm tăng trưởng quí I/2022 mạnh. Số lượng mã vẫn duy trì trend_up hiện tại là mức thấp nhất tính từ tháng 05/2014 (mức thấp nhất là 9-10% số mã vẫn duy trì trend_up_áp lực bán cắt lỗ chấm dứt, thị trường tạo đáy phục hồi mạnh). Thông thường điều này xảy ra thì thị trường vào vùng tê liệt với áp lực bán luân phiên và thị trường chỉ sẽ chính thức xác nhận tạo đáy khi dòng tiền ngắn hạn luân phiên gia tăng bắt đáy và tăng vượt trở lại mức trung bình. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX vẫn trong vùng bi quan với lo sợ xu hướng tăng trưởng trung dài hạn hết thúc.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn Tăng, tốc độ tăng mạnh hơn, ở mức 26%. Thị trường đang xuất hiện tín hiệu Lượng đi trước giá. Dòng tiền ngắn hạn đã luân phiên gia tăng bắt đáy ngắn hạn, thị trường càng rung lắc mạnh, dòng tiền luân phiên gia tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng mạnh, lớn hơn số mã có vùng bán. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Thị trường phù hợp chọn lọc gia tăng tích lũy khi rung lắc mạnh, cũng như xem xét mua lướt ngắn hạn hạ giá vốn đầu tư.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết thúc tuần W3/04/2022 ở mức 1379,24 điểm giảm mạnh -5,44%, khối lượng giao dịch quay trở lại mức trung bình 780-800 triệu cổ phiếu/01 phiên. VN30 ở mức 1444,32 điểm giảm -3,31% khối lượng giao dịch đạt 80-85%. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 suy giảm dưới vùng kháng cự 1410-1425, 1460-1480_tương ứng vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn tạm thời chuyển thành kháng cự. Vùng hỗ trợ gần nhất của VNINDEX là 1350-1370. VN30 có vùng hỗ trợ quan trọng 1420+- đang giữ vững, hỗ trợ gần nhất 1440+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 319+- tỉ USD_91%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 165+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường.

   + Dự kiến trong tuần tiếp theo VNINDEX sẽ nổ lực phục hồi lại vùng kháng cự 1410-1425. Thị trường vẫn sẽ xuất hiện tình trạng rung lắc mạnh. Nhiều mã vẫn chịu áp lực bán mạnh do mới bắt đầu suy giảm với áp lực magrin còn cao cho đến khi thống kê cho thấy số mã trên toàn thị trường vẫn duy trì trend_up ngắn hạn đã chấm dứt suy giảm, tạo đáy phục hồi trở lại. VNINDEX có thể tiếp tục rung lắc mạnh nhưng cần giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn 1370+- và duy trì đóng cửa lớn hơn vùng 1405-1410 thì mới có thể kỳ vọng vẫn duy trì được trend tăng trưởng trung dài hạn. Ngắn hạn do bản chất thị trường như đã phân tích ở phần thống kê. Ngắn hạn việc gia tăng bắt đáy vẫn khá mạo hiểm số mã suy giảm vẫn gia tăng. Nhóm mã suy yếu, đã giảm giá mạnh thì dự kiến sẽ tạo vùng đáy, 2-3 đáy, hình thành trend_up ngắn hạn thì dòng tiền mới gia tăng tiếp. Phù hợp đối với các trường hợp theo dõi tích lũy, tỉ trọng thấp với các mã đã giảm giá rất mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình. Chỉ xem xét gia tăng trở lại khi số mã có trend_up tạo đáy cải thiện. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

 

Nhân Định Hàng Tuần