Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 24-28/06/2019: Phân hóa tích lũy_Chờ chốt NAV Quí II/2019_Xác định cơ hội đầu tư mới


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Trend_up, thống kê khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn giảm. Thể hiện ngắn hạn chỉ số tăng điểm phụ thuộc vào nhóm mã VN30 phục hồi, hay nhóm mã ngân hàng… Trong khi đó các nhóm mã tăng trưởng mạnh như Khu Công nghiệp, dệt may, cao su… chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn mạnh. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX có tuần giao dịch phục hồi dưới ảnh hưởng chính về điểm số của VN30, nhóm ngân hàng. VNINDEX tăng 0,59% từ vùng đáy 940+-, khối lượng giao dịch tăng 19,10%. VN30 tăng 0,57% lên mức 866,53 điểm, khối lượng giao dịch tăng 43,62% do ảnh hưởng cơ cấu định kỳ của các quỹ ETF. Xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value của VN30, VNINDEX đã kết thúc suy giảm, chuyển phục hồi. Xu hướng định giá của VN30 vẫn suy giảm. Bên cạnh đó, giá trị ngắn hạn Short_value của VN30 vẫn đang thấp hơn giá trị Value. VN30 chỉ có thể tăng trưởng toàn diện khi và chỉ khi xu hướng Short_value tăng trưởng và lớn hơn Value trở lại. Hay ít nhất HPG, cổ phiếu tương tự, diễn biến trước VN30 cần xác nhận tăng trưởng ngắn hạn trở lại (Xét về mặt định giá HPG cần có tín hiệu FA xác nhận kết thúc suy yếu, tăng trưởng trở lại). 

       + Tuần giao dịch 24-28/06/2019 là tuần giao dịch khá quan trọng. Xét về mặt kỹ thuật phiên giao dịch 28/06/2019 là thời điểm chốt NAV quí II/2019, cũng như nữa đầu năm 2019. Sau thời điểm chốt NAV, định giá của thị trường, cổ phiếu sẽ được đánh giá lại. Các cổ phiếu tăng trưởng sẽ được nâng mức định giá, xác nhận khẳ năng, tốc độ tăng trưởng dự kiến tiếp theo. Các cổ phiếu suy giảm sẽ tiếp tục bị giảm định giá. Từ đó sẽ có các kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư tăng trưởng mới cho chu kỳ cuối năm, cũng như bổ sung các cơ hội đầu tư có thể tăng trưởng tốt nhất. 

       + Ngắn hạn, trong tuần giao dịch 24-28/06/2019 dự kiến VNINDEX điều chỉnh kiểm tra lại vùng 955+- và tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Nhóm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu hiện nay vẫn là Khu công nghiệp, Dệt may, Cao su, Thủy sản, Điện, Nước. Do chờ dữ liệu chốt NAV, cũng như các kết quả kinh doanh quí II/2019 để xác nhận chính xác hơn khẳ năng, tốc độ tăng trưởng tiếp theo, cũng như nâng mức định giá đối với các cổ phiếu tăng trưởng. Vì vậy trong tuần giao dịch tới, khuyến nghị hạn chế giao dịch. Các khuyến nghị, định hướng đầu tư, các cơ hội đầu tư tăng trưởng gia tăng nếu có sẽ được cập nhật bổ sung trong Báo cáo tổng kết quí II/2019, định hướng đầu tư mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần