Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 23-28/09/2019: Chốt NAV, chờ báo cáo Quí III-2019_Đánh giá tốc độ tăng trưởng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền money_in tiếp tục tăng phiên thứ 5 liên tiếp và đang tiến đến mức trung bình. Dòng tiền tăng đã kéo khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường tăng trở lại. Số lượng mã có trend_up đã cải thiện. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn lớn hơn nhiều vùng bán. Khá nhiều mã tích lũy, điều chỉnh thời gian dài như DGW, ANV, CTI, PPC… hay các mã dầu khí như PGD, PGS đột biến khối lượng tích cực, … sẽ được đánh giá chi tiết và chọn lọc đề xuất đầu tư. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX kết thúc tuần W3/09/2019 tăng điểm nhẹ 0,3% lên 990,36, khối lượng giao dịch gia tăng mạnh 22,25% và xem như cao nhất trong tuần tính từ tháng 03/2019 đến nay. VN30 tăng điểm mạnh hơn 1,1% lên 915,15 điểm, khối lượng giao dịch tăng 26,79%. Mặc dù dòng tiền ngắn hạn gia tăng, nhưng dòng tiền trung hạn lại đột ngột suy yếu khá mạnh trong 03 tuần gần đây. Điều này phản ánh trong 03 tuần vừa qua, rất nhiều mã suy yếu trung hạn, bị bán mạnh, dòng tiền suy giảm, và chỉ phục hồi ngắn hạn trong những phiên vừa qua. 

       + VNINDEX dưới ảnh hướng chỉnh của VN30 đã quay trở lại xu hướng tăng trưởng. VNINDEX liên tiếp chịu áp lực điểu chỉnh ở vùng tâm lý 1000+-. Lý do là tốc độ tăng trưởng của VNINDEX thấp và định giá vẫn còn thấp. Hiện nay VNINDEX đang xác định được tốc độ tăng trưởng Max_over là 3,3-3,5% với định giá hiện tại là 970+-. VN30 tốc độ tăng trưởng thấp hơn với Max_over hiện nay là 2,5%+-. Như vậy như những dự kiến, nhận định trước, cần phải chắc chắn nâng được định giá thị trường, VNINDEX lên 980-990 trong quí IV/2019 thì VNINDEX mới có thể tiếp tục tăng trưởng tiếp. Lý do VNINDEX tăng trưởng kém là do chất lượng tăng trưởng của các mã trong thị trường rất kém. Số lượng mã tăng trưởng toàn diện kém. Mặc dù đã mở rộng phạm vi đánh giá từ 1000 mã lên >1600 mã trên toàn thị trường, nhưng số lượng mã đạt điều kiện, chuẩn tăng trưởng toàn diện, an toàn vẫn không cải thiện, thậm chí còn suy giảm so với những năm trước đây (<50/1600 mã). Cơ hội chọn lọc đầu tư toàn diện chưa cải thiện.

     + Dự kiến trong tuần giao dịch tiếp theo, VNINDEX sẽ tiếp tục tích lũy để xác nhận nền giá mới vùng 980+-. Ngắn hạn do dòng tiền cải thiện và mở rộng qua nhiều mã, nhóm mã. Dòng tiền sẽ luân chuyển, xoay tua trong thị trường để đẩy các mã suy yếu, nhóm cổ phiếu hạng 2, 3 cố gắng lấy lại xu hướng tăng trưởng như VNINDEX, VN30. Vì vậy vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng mua. Ưu tiên các mã tăng truỏng, có vùng mua và vào trend tăng mới khi xảy ra rung lắc ở vùng hỗ trợ Short_value tương ứng. Các vị thế mua ngắn hạn sẽ được xem xét đóng lại nếu dòng tiền và lực cầu trên thị trường suy giảm. Thị trường đang đi dần vào cuối kỳ đầu tư, chốt NAV Quí III/2019. Qua đấy đánh giá hiệu quả danh mục, tốc độ tăng trưởng để tiến hành xem xét cơ cấu danh mục đầu tư, loại bỏ các mã yếu kém và cập nhật danh mục tăng trưởng mạnh mới cho kỳ đầu tư tiếp theo.  Vì vậy tiếp tục ưu tiên cơ cấu danh mục nếu có khi hồi phục. Các vị thế mở mua đầu tư mới, các dự báo sẽ được cập nhật chi tiết qua báo cáo tổng kết Quí III/2019. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần