Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 23-28/03/2020: VNINDEX, VN30 kết thúc Quí I/2020, xác nhận mức độ suy thoái_Trend_up vùng tạo đáy

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có xu hướng Trend_up đã phục hồi nhẹ trở lại. Cho thấy áp lực giảm điểm trên thị trường phân hóa, chỉ số chịu tác động tiêu cực mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền vẫn giảm, tốc độ chậm lại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Nhiều mã cổ phiếu đang nổ lực phục hồi đơn lẽ. Lực Cầu của VN30 tiếp tục phục hồi tăng nhưng vẫn yếu hơn lực cung. 60% số mã trên toàn bộ thị trường có thị giá nhỏ hơn giá trị book value. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX tiếp tục có tuần W3/03/2020 giảm điểm mạnh -6,8% về 709,73 điểm, mốc thấp nhất kể từ tháng 04/2017, khối lượng giao dịch giảm -18,47% so với tuần trước do áp lực bán đã giảm. VN30 giảm -5,99% về mức 673,7 điểm tương ứng vùng gia trung bình cao nhất các năm 2014-2016, khối lượng giao dịch giảm -11,25%. So với đỉnh năm 2019 VNINDEX đã giảm 319,4 điểm, VN30 giảm 274,7 điểm tương ứng -30,4% và -29% trong 03 tháng đầu năm 2020. Nếu so với chỉ số Down Jones (DJ) thì mức giảm của DJ còn khốc liệt hơn -36% tính từ vùng đỉnh. VNINDEX, VN30 tiếp tục suy thoái toàn diện ở 02 xu hướng chính, suy thoái mở rộng. Với mức giảm giá cực mạnh dẫn đến hiện nay có 60% các mã trên toàn bộ thị trường có thị giá thấp hơn giá trị book_value. 

    + Trong phiên giao dịch 20/03/2020 VNINDEX giảm điểm mạnh do ảnh hưởng của các cổ phiếu như VCB, VIC, VHM… Hiện tại VIC đang có vùng hỗ trợ khá mạnh 78-80 tương ứng với mức giảm -36%+- so với đỉnh giá 126 năm 2019. VCB có vùng hỗ trợ 58+- tương ứng mức giảm giá -38%+- so với đỉnh giá 95. VHM vùng đáy lịch sử 59. Do đó kỳ vọng các cổ phiếu hàng đầu thị trường sẽ ổn định lại sau áp lực cơ cấu, call margin ngắn hạn để hỗ trợ thị trường. Về dịch bệnh, tác nhân dẫn đến hiệu ứng domino suy thoái thì thật sự không thể dự báo, mà chỉ có hy vọng sớm kiểm soát. Với Italia tâm điểm dịch lây lan ở Châu Âu thì Italia cũng đã chính thức phong tỏa cả nước từ ngày 11/03/2020. Vậy phần nào có thể kỳ vọng tốc độ lây lan, đỉnh dịch ở Italia sẽ được kiểm soát trong cuối tuần sau sau 14 ngày phong tỏa, kỳ vọng hỗ trợ tâm lý cho thị trường tài chính trong giai đoạn bất định, hoảng loạn, chìm sâu vào quá bán ngắn trung hạn trong cuối tuần sau. 

  + Ngắn hạn, nhiều mã đã và đang hình thành đáy, vùng đáy ngắn hạn và số lượng sẽ cải thiện dần dần, thể hiện qua tín hiệu Trend_up đang tạo đáy. Nhiều mã đang kết thúc quá trình suy giảm ngắn hạn và chuyển sang xu hướng Short_value phục hồi, tích lũy. Do đó, đối với các trường hợp đã quản trị tốt rủi ro, chủ động chọn lọc, tích lũy các cổ phiếu cơ bản nằm sâu dưới giá trị book value hay giá tương đương tiền mặt…. có vùng mua và xu hướng ngắn hạn  phục hồi tốt hơn thị trường. Nhưng tỉ trọng không nên vượt quá trung bình cho đến khi VNINDEX, VN30 kết thúc suy giảm ngắn hạn. VNINDEX, VN30 sẽ tạo đáy khi tỉ lệ Trend_up ngắn hạn xác nhận hình thành đáy 2 lớn hơn đáy trước. Hạn chế bán ra ở thời điểm hiện tại. Ngắn hạn phù hợp mua đầu cơ ngắn hạn, bình quân hạ giá vốn nếu có hoặc tích lũy đầu tư dài hạn tương ứng với taget ngắn hạn là vùng giá trị Short_value và định giá. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần