Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 22-26/07/2019: Thị trường phân hóa_VN30 dòng tiền ngắn hạn bắt đầu rút dần


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up tăng,  Money_in giảm.  Dong tiền bất ngờ giảm khá mạnh, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn vẫn duy trì tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, số lượng mã có vùng bán cũng gia tăng, vùng mua vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung nhiều ở nhóm mã vốn hóa lớn, ngân hàng điển hình như VNM, STB, SHB… các mã bất động sản như KDH, LDG, DIG, 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX kết thúc tuần giao dịch W3/07/2019 duy trì tăng điểm, khối lượng giao dịch tiếp tục gia tăng, tiếp tục xu hướng tăng trưởng ngắn hạn. VN30 biến động trong biên độ hẹp, do ảnh hưởng phân hóa, khối lượng giao dịch gia tăng mạnh 17,25% so với tuần giao dịch trước. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tập trung vào VN30 thể hiện qua VNM, hay FPT tiếp tục vượt đỉnh tương tự như VCB, MWG… Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy, những phiên gần đây. Giá càng tăng, thì lực cầu giảm dần, lực cung tiếp tục tăng dần tương ứng. Điều này có nghĩa, với VN30, ngắn hạn, hàng ngày bắt đầu có lượng tiền rút dần ra. Nếu theo tốc độ lực cung dần gia tăng hiện tại, có thể trong 5-7 phiên tiếp theo với VN30, lực cung ngắn hạn sẽ thắng lực cầu. 

       + Xét triển vọng trung dài hạn. VN30 sẽ vượt được Trend_line giảm giá trung dài hạn kéo dài  nối các vùng đỉnh tháng 02/2018, tháng 05/2018, 10/2018 và tháng 03/2019 cũng như kháng cự xu hướng định giá suy giảm. Nhưng VN30 chỉ có thể break thành công khi xu hướng Định giá có tín hiệu đảo trend. Khi VN30 break được trend_line giảm, thì vẫn xảy ra quá trình điều chỉnh back_test kéo dài vài tuần (điểm mua break chỉ được áp dụng đối với các mã định giá tăng trưởng chứ không phải đang suy giảm như VN30). Ngắn hạn do tín hiệu Cung_Cầu như trên, sẽ tiến hành cập nhật một số vùng kháng cự, taget ngắn hạn quan trọng của nhóm VN30, để có thể theo dõi trong tuần tiếp theo. Cũng như các vị thế mua đuổi nên dần hạn chế trong cuối tuần. Các vùng kháng cự, taget quan trọng sắp đến của VN30 ( 890-895) và các mã như  VCB (82+-), FPT (50+-), MWG (113+-), VNM (130+-), VHM (88+-)…. Tiếp tục duy trì nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng đối với các mã tăng trưởng hàng đầu nếu có. Đánh giá danh mục, để tiến hành cơ cấu các mã kém hiệu quả. Theo dõi các tín hiệu hạ tỉ trọng ngắn hạn nếu có trong thời gian đến khi thị trường và nhiều mã tăng trưởng mạnh sẽ đi vào các vùng kháng cự, taget quan trọng.   Các vị thế mua sẽ xem xét đóng lại khi dòng tiền suy yếu dưới mức trung bình. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần