Đóng
TKe

Nhận định thị trường tuần 20-24/05/2019: VN30, VNINDEX duy trì tích lũy_Rất ít cơ hội đầu tư tăng trưởng mới


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

  + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Thống kê cho thấy số lượng mã có Trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đã gia tăng trở lại. Khẳ năng sinh lợi tăng, dòng tiền money-in tiếp tục gia tăng. Một số mã khá cơ bản đột biến khối lượng tích cực như BMI, HDC.. có thể theo dõi gia tăng vị thế mua khi điều chỉnh. Trong giai đoạn hiện nay thị trường có ít cơ hội đầu tư tăng trưởng mới. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn bán, nhưng với kỳ vọng taget sinh lợi thấp, phù hợp lướt sóng hạ giá vốn đầu tư. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX có tuần giao dịch tăng điểm, tăng 2,5% so với tuần giao dịch trước, khối lượng giao dịch tăng 10,55%. Biến động chỉ số của thị trường trong thời gian gần đây phụ thuộc lớn vào nhiều cổ phiếu Largecap với biên độ giao động lớn, đôi khi mang tính chất phi thị trường. Trong khi đó, số lượng, tỉ lệ cổ phiếu tăng trưởng toàn diện vẫn không thể cải thiện được, thậm chí suy giảm. 

     + VNINDEX vẫn tích lũy trên cả 02 xu hướng chính. VN30 xu hướng định giá suy giảm. Trên quan điểm tích cực, sớm nhất cũng cuối tháng 05, đầu tháng 06/2019 xu hướng Short_value mới xác nhận quay trở lại tăng trưởng. Dĩ nhiên điều quan trọng là số lượng các mã tăng trưởng phải tăng lên, mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.  Dự kiến trong những phiên đến VNINDEX tiếp tục điều chỉnh kiểm tra lại hỗ trợ 973+-, kiểm tra mức xếp hạng tăng trưởng 2(*). VNINDEX cần vượt vùng kháng cự quan trọng 984-985 mới có thể kỳ vọng vào xu hướng tăng trưởng. Thời điểm dự kiến có thể xác nhận là cuối tháng 05 đầu tháng 06/2019. Thị trường phân hóa khá mạnh, các nhóm mã với động lực tăng trưởng mạnh trước đây như Dệt may, Thủy sản cũng  cũng tích lũy với dòng tiền kém, để chờ việc nâng định giá, đánh giá tốc độ tăng trưởng tiếp theo trong các quý tới.  Cũng như cần chờ nhóm ngân hàng tăng trưởng trở lại. Do ngắn hạn số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì. Trend_up và dòng tiền ngắn hạn gia tăng. Vì vậy nhà đầu tư có thể tiếp tục chọn lọc mã (yêu cầu chọn lọc kỹ hơn) để gia tăng vị thế mua ngắn hạn, lướt sóng hạ giá vốn đầu tư. Ưu tiên các mã đang vào trend, có xu hướng tăng trưởng và thông số FA cơ bản, tăng trưởng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần