Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường tuần 20-23/01/2020: VNINDEX niềm tin trở lại_Cơ hội đầu tư gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm.  Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ.  Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Nhiều mã duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực như VCB…Tuy nhiên số lượng mã có trend_up ngắn hạn vẫn chưa cải thiện trở lại. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn duy trì cải thiện và cần sự cải thiện mạnh mẽ về dòng tiền trung hạn trong những tuần giao dịch đến. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX kết thúc tuần giao dịch W3/01/2020 ở mức 978,96 điểm, khối lượng giao dịch giảm -13,34% so với tuần trước, mặc dù ảnh hưởng chính chỉ đến từ nhóm mã ngân hàng tích cực như VCB, BID, CTG, MBB…. Tuy nhiên ngắn hạn VNINDEX đã vượt được vùng kháng cự 970-973, tạm thời chấm dứt khẳ năng xu hướng Định giá có thể chuyển sang suy giảm và tiếp tục duy trì tích lũy an toàn. Do đó sẽ tạo động lực thu hút dòng tiền đầu tư, đầu cơ trung hạn gia tăng trở lại. Số lượng mã đạt các tiêu chuẩn tăng trưởng toàn diện, mặc dù rất ít những đã gia tăng cải thiện. Trong đó cổ phiếu đầu ngành ngân hàng VCB đã tiếp tục tăng giá tốt khi vượt được kênh giá tích lũy ngắn hạn.

    + Dự báo trong 01-03 tuần giao dịch đến, số lượng mã có trend_up trung hạn tiếp tục gia tăng, kỳ vọng có thể vượt mức trung bình trong 02-04 tuần tiếp theo, dòng tiền trung hạn gia tăng. Số lượng mã có xu hướng Short_value up gia tăng, gia tăng các cơ hội đầu tư, đầu cơ mới. Về chỉ số, dự kiến VNINDEX sẽ tạo kênh giá mới với vùng kháng cự trên là 990+- và hỗ trợ dưới 970+-, VN30 xu hướng vẫn suy yếu hơn VNINDEX với kháng cự kênh trên là 905+- và 885+-. Các giao dịch lướt sóng, mua bán sẽ được khuyến nghị áp dụng trong biên độ trên, với đặc điểm dòng tiền trung hạn sẽ xoay tua gia tăng đẩy các mã đã tích lũy quay trở lại xu hướng tăng trưởng Short_value. 

   + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục rung lắc ở vùng kháng cự gần nhất 983+-, kiểm tra lại hỗ trợ ngắn hạn 975+- và chờ xu hướng Short_value quay trở lại tăng trưởng. Với các đặc điểm thị trường như đã phân tích như trên. Có thể tiếp tục xem xét gia tăng mở rộng vị thế, tỉ trọng đầu tư tăng trưởng trở lại khi xảy ra rung lắc ở vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Các mã đạt các điều kiện tăng trưởng mới sẽ được đánh giá và cập nhật danh mục đầu tư. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán, nên các vị thế đầu cơ vẫn có thể gia tăng. Ưu tiên các mã có vùng mua, tăng trưởng hoặc vào trend_up mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần