Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 19-23/10/2020: VNINDEX, VN30 hạ tỉ trọng ngắn hạn_Vùng đỉnh quá mua ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

     + Trend_up giảm nhẹ, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn giảm nhẹ, tốc độ suy giảm chậm lại, dưới mức trung bình. Số lượng mã có dòng tiền tiếp tục tăng nhẹ, dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn duy trì lớn hơn vùng mua. VNIDEX, VN30 tăng điểm tích cực dưới ảnh hưởng cố phiếu vốn hóa lớn, đa số các mã duy trì tích lũy, điều chỉnh, chịu áp lực bán mạnh. Lực cầu ngắn hạn VN30 duy trì tăng khá tốt.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    + VNINDEX kết thúc tuần giao dịch W3/10/2020 tăng điểm tốt 2,01% lên mức 943,30 điểm, khối lượng giao dịch giảm -10,12%. VN30 tăng điểm tốt hơn 3,09% lên mức 901,59 điểm, khối lượng giao dịch tăng đồng thuận 8,82%. Có thể thấy trong tuần 13-17/10/2020 thị trường rất tích cực với ảnh hưởng của nhóm VN30, tài chính, ngân hàng với khối lượng giao dịch tăng đồng thuân. Ngược lại nhóm midcap.. lại chịu áp lực chốt lời, bán cơ cấu mạnh. VNINDEX, VN30 duy trì xu hướng tăng trưởng với hỗ trợ tăng trưởng 930-935, 883-890. Vùng kháng cự, đồng thời taget ngắn hạn kỳ vọng của VNINDEX, VN30 tính từ nhịp tăng điểm 780-800, 722-730 cuối tháng 07, đầu 08/2020 dự kiến là vùng giá 950+-, 900-909 tương ứng kháng cự trend_line nối 02 đỉnh giá 10/2018 và tháng 11/2019 cũng như vùng giá trước khi suy giảm rất mạnh tháng 01/2020 do dịch bệnh.

   + Quay trở lại lịch sử đỉnh 1200 tháng 04/2018, tại thời điểm 04/04/2018 Tổng vốn hóa của tất các các mã niêm yết trên thị trường là 4.235.403,3 tỉ đồng (184,1 tỉ USD theo tỉ giá 23.000). So với tổng GDP 250 tỉ USD năm 2018 và 262 tỉ USD năm 2019 là tương đương với 73,6%/2018 và 70,3%/2019. Thời điểm hiện tại 16/10/2020 tổng vốn hóa TTCK (tính trên 1653 mã) là 4.372.336,8 tỉ (190,1 tỉ USD). Tương đương 70,4%/2020 (với tổng GDP 2020 là 270 USD, tăng 3,05% so với 2019). Như vậy ở thời điểm hiện tại có thể thấy tổng vốn hóa của thị trường đang tiệm cận vùng 70-73% của tổng GDP hiện tại năm 2020, ứng với vùng đỉnh vốn hóa thị trường của tháng 04/2018. Như vậy, với xu hướng định giá vẫn đang tăng trưởng thì chỉ nên kỳ vọng taget tối đa của chỉ số cũng như vốn hóa thị trường tăng thêm 3-5%, VNINDEX tăng tối đa 3-5% so với hiện tại là vùng 980-990.       

    + Như vậy, ở thời điểm hiện tại, tổng thể thị trường không phải là vùng giá rẽ để xem xét gia tăng tỉ trọng, mặc dù vẫn còn một số nhóm mã vùng giá hợp lý nhưng nhóm này đã số là các mã không, chưa tăng trưởng. Do đó thị trường tiếp tục tăng điểm là tiếp tục xem xét chốt lãi ngắn hạn,cơ cấu danh mục. Ngắn hạn VNINDEX, VN30 tiếp tục trong vùng quá mua và vẫn dự kiến có thể tạo đỉnh ngắn hạn trong một vài phiên đến. Cần tiếp tục đánh giá lại danh mục đầu tư. Xem xét chốt lãi ngắn hạn các mã đạt kỳ vọng, cơ cấu loại giảm các mã yếu kém, hạ tỉ trọng ngắn hạn, thu gọn danh mục đầu tư. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần