Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 18-22/05/2020: VNINDEX điều chỉnh hỗ trợ 800+-_Trend_up suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm nhẹ, Money_in tăng. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đang có tín hiệu đạt đỉnh, nhiều mã đã kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn. Dòng tiền tăng,  có thể tạo đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh thứ nhất trong vài phiên đến.  Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng, số mã có trend_up bắt đầu suy giảm. Vì vậy, cần phải tiếp tục ra soát danh mục nếu có. Thị trường đang ở vùng Bán ngắn hạn. Xem xét cơ cấu hạ tỉ trong ngắn hạn.  Lực cầu ngắn hạn giảm, lực cung gia tăng mạnh.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


 + VNINDEX, VN30 có tuần W2/05/2020 tăng điểm nhẹ lên mức 827,03 tương ứng mức tăng 1,63%, VN30 tăng 1,82% lên mức 773,95. Khối lượng VNINDEX giao dịch tăng 20,42%, VN30 tăng 19,15% so với tuần trước. Như vậy tính từ 650 VNINDEX đã phục hồi tăng 180 điểm tương ứng mức phục hồi 24% trong 07 tuần liên tiếp. VN30 phục hồi tốt hơn với mức tăng 26,7% tính từ vùng đáy 600+-. Điều này dẫn đến áp lực chốt lời và tái cơ cấu danh mục lơn trong ngắn hạn. Rất nhiều mã chịu áp lực bán ngắn hạn mạnh, nhiều mã tạo 02 đỉnh ngắn hạn như SHB, DPM, VRE,,POW, PHR.. hay đang có tín hiệu break giả 2 đỉnh như  BVH, MSN, STB, SZC…, hay rất nhiều mã đều gặp các vùng kháng cự trung dài hạn mạnh, kháng cự trend_line giảm giá trung hạn như GAS, PHR, HVN, KDH…

  + Điểm tích cực là hiện tại xu hướng Định giá của VNINDEX đang có dấu hiệu kết thúc suy giảm, chuyển qua giai đoạn tích lũy với vùng hỗ trợ 790-800. Ngắn hạn ở tuần trước đã liên tục khuyến nghị hạ tỉ trọng ngắn hạn, hạ tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình, nhất là trong trường hợp VNINDEX, VN30 đi vào vùng quá mua ngắn hạn, trường hợp khá xa xỉ trong bối cảnh toàn cầu suy thoái ở những phiên giao dịch trước. Xu hướng ngắn hạn vẫn tích lũy. Do đó ở thời điểm hiện tại, thị trường chỉ phù hợp tái cơ cấu danh mục đầu tư mà không gia tăng tỉ trọng. Các vị thế mua mới cần phải được đánh giá một cách cẩn trọng dựa trên tiềm năng tăng trưởng quý II/2020 sắp đến. Lưu ý sẽ có rất, rất ít các công ty có thể duy trì kết quả kinh doanh q2 tăng trưởng tốt và tăng trưởng tốt hơn thị trường chung.

  + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ chịu áp lực bán, điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ gần nhất của VNINDEX, VN30 là 800-810 và 755+-. Số lượng mã có vùng bán gia tăng mạnh. Thị trường chung ở vúng bán ngắn hạn, cơ cấu danh mục đầu tư với lực cung gia tăng, cầu giảm. Do đó, cần tiếp tục rà soát danh mục. Bán, hạ tỉ trọng ngắn hạn, loại giảm các mã suy yếu. Duy trì tỉ trọng đầu tư mức trung bình. Các vị thế mua mới chỉ được chọn lọc đối với các mã tăng trưởng mạnh hơn thị trường chung khi xảy ra điều chỉnh ở vùng hỗ trợ tương ứng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần