Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 17-21/06/2019: VNINDEX, VN30 tạo đáy ngắn hạn, duy trì tích lũy_Chờ dòng tiền xác nhận trở lại với nhóm Ngân hàng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ.  Trend_up, thống kê khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường phục hồi. Dòng tiền tăng nhẹ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn lớn hơn vùng bán, gia tăng trở lại. Nổi bật ở các mã ngân hàng như VCB, BID, VPB…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX ngắn hạn mặc dù đã có vùng đáy ngắn tương ứng hỗ trợ mạnh 940-945 nhưng vẫn có tuần giao dịch giảm điểm. VN30 tương tự, giảm điểm mạnh hơn -0,9%, khối lượng giao dịch giảm -5,31% so với tuần trước. Nhóm KCN, Cao Su… hầu hết các  mã thuộc nhóm này đều có tín hiệu break đỉnh ngắn hạn không thành công, tạo vùng đỉnh ngắn trung hạn, kéo dài thời gian điều chỉnh tích lũy để chờ chốt NAV quí II/2019 xác định khẳ năng tăng trưởng tiếp theo, cũng như chờ nâng mức hỗ trợ định giá tăng trưởng. Dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển khá bất ngờ sang nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhưng chưa đồng đều và mạnh. Chủ yếu tập trung mạnh vào VCB, cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất và nhóm mã ngân hàng yếu kém chịu áp lực điều chỉnh mạnh kéo dài như VPB, LPB. Các mã này đã vượt được trend_line giảm giá ngắn hạn. Và cần chờ điều chỉnh kiểm tra lại, xác nhận xu hướng Short_value chuyển sang tăng trưởng để có quyết định tham gia, gia tăng đầu tư mới với nhóm Ngân hàng. 

      + Dưới ảnh hưởng của VN30, VNINDEX vẫn suy giảm, tích lũy, VNINDEX bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng. VN30 yếu kém hơn, hiện nay đang hạ mức tăng trưởng chu kỳ trung dài hạn 02 quý thành tích lũy (Dư báo có thể kết quả kinh doanh 02 quý  I+II/2019 sẽ không tăng trưởng so với trước). Để cải thiện điều này, cần kết quả kinh doanh của nhóm VN30 tăng trưởng trở lại. VN30 đang ở giai đoạn khá nhạy cảm trước thời điểm chốt NAV Quí I, II/2019. Do đó các hoạt động đầu tư tăng trưởng mới duy trì thận trọng cho đến khi xác nhận chắc chắn xu hướng kết thúc suy giảm. 

       + Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự 960+-, VN30 865-870 và tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Do dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển như trên. Vì vậy, xem xét hạ tỉ trọng ngắn hạn, margin nếu có đối với các mã yếu kém trong nhóm KCN, Cao Su khi hồi phục. Có thể gia tăng tỉ trọng các mã ngân hàng như trên khi xảy ra rung lắc điều chỉnh ở  hỗ trợ. Các vị thế gia tăng đầu tư tăng trưởng vẫn hạn chế cho đến khi chỉ số VNINDEX, VN30 kết thúc suy giảm. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần