Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 17-21/02/2020: VNINDEX suy giảm, VN30 phục hồi_Thị trường phân hóa, dòng tiền chưa cải thiện

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng, Money_in giảm nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn (thống kê trên 1600 mã) của toàn thị trường tiếp tục tăng. Nhiều mã tiếp tục phục hồi tốt. Dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung ở một số mã nhóm Dêt may, Thủy sản, bán lẽ Dược phẩm như VHC, DGW, FRT… Khối lượng đột biến tích cực tập trung ở các mã ngân hàng như ACB, LPB, STB, VIB, LSS, ELC… vẫn có thể xem xét, đánh giá gia tăng tỉ trọng đầu tư đầu cơ ngắn hạn khi xảy ra rung lắc điều chỉnh.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


      + VNINDEX tiếp tục suy giảm ở 2 xu hướng chính, với ảnh hưởng chính của một số mã vốn hóa lớn như đã phân tích ở những báo cáo trước. Xu hướng ngắn hạn của VN30 đang phục hồi tốt hơn dưới ảnh hưởng của những mã như GAS, VRE, VHM… VNINDEX, VN30 vẫn đang duy trì phục hồi dưới vùng kháng cự mạnh 945+- và 865+- tương ứng với vùng kháng cự giá trị định giá đang suy giảm hiện nay. Như vậy, đối với chỉ số VNINDEX, VN30 dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đang chịu áp lực cơ cấu cân đối tỉ trọng thì điều kiện cần là phải chờ xu hướng ngắn hạn Short_value của VN30 kết thúc suy giảm chuyển sang tích lũy mới đánh giá khả năng gia tăng tỉ trọng mới. Tuy nhiên, dòng tiền và khẳ năng sinh lợi chuyển sang tập trung vào nhóm mã ngân hàng tư nhân, và nhiều mã vốn hóa trung bình, nhất là những mã có chỉ số cơ bản tốt. Như vậy những cơ hội gia tăng tỉ trọng đầu tư vẫn duy trì tốt trong thị trường. Đó cũng chính là định hướng để chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư. Những nhịp điều chỉnh giảm điểm tích lũy của VN30, VNINDEX là cơ hội để xem xét chọn lọc gia tăng  tỉ trọng các mã vốn hóa trung bình, cơ bản tốt để tham gia đầu tư khi xu hướng ngắn hạn của mã đấy tăng trưởng trở lại. 

    + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ phân hóa VN30, các mã vốn hóa lớn chịu áp lực tái cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi VN30 chịu rủi ro suy thoái. VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, chốt lãi ngắn hạn nhịp bắt đáy trong những phiên đến ở vùng kháng cự 945+- và 865+-  và tích lũy với hỗ trợ ngắn hạn của VNINDEX là 930-935, VN30 855+-. Thị trường phân hóa khá mạnh, và xuất hiện nhiều cơ hội, khẳ năng sinh lợi tốt cho đầu tư lẫn đầu cơ. Số lượng mã tăng trưởng cũng đã cải thiện. Vì vậy có thể tiếp tục xem xét chọn lọc, mở rộng danh mục đầu tư, gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các mã tăng trưởng tốt khi xảy ra rung lắc điều chỉnh. Đồng thời tiếp tục cơ cấu, loại giảm các mã yếu kém còn lại nếu có. Các mã mới đạt chuẩn sẽ được cập nhật vào danh mục đề xuất. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần