Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 16-20/03/2020: VNINDEX, VN30 tuần lễ đen tối_Định hình vùng giá trị_Dòng tiền gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm mạnh, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm mạnh. Hiện tại thống kê cho thấy chỉ 36% trên hơn 1600 mã trên toàn thị trường vẫn duy trì trend_up ngắn hạn. Nhiều mã vẫn bị bán mạnh chưa thể phục hồi. Dòng tiền money_in gia tăng mạnh, cho thấy dòng tiền gia tăng mua vào khi thị trường giảm điểm. Rất nhiều mã có tín hiệu dừng bán.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 như phân tích ở nhận định cuối tuần trước, trước tâm lý bi quan, nỗi lo suy thoái, thị trường đã chìm sâu vào vùng quá bán ngắn trung hạn chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Cũng như kỳ vọng thị trường sẽ tìm được vùng cân bằng ở hỗ trợ dài hạn để phục hồi trở lại. Chi tiết hơn với VN30 (tác nhân gây ảnh hưởng suy thoái) có vùng đỉnh năm 2016 là 670-674, năm 2015 668, năm 2014 là 684-692. Tháng 05/2017 VN30 mới chính thức break được kênh tích lũy trung dài hạn này. Ngắn hạn dưới ảnh hưởng tiêu cực suy thoái VN30 đã điều chỉnh rất mạnh lần lượt quay trở về vùng giá năm 2014, 2015, 2016. VNINDEX tương ứng điều chỉnh về vùng giá tháng 2,3,4,5/2017 và đang duy trì được vùng giá trung bình 740-750. 

    + Xu hướng chính của VNINDEX, VN30 vẫn là suy thoái đang mở rộng ra 02 quý liên tiếp, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì suy giảm và phục hồi tốt trở lại khi VN30 tìm được vùng hỗ trợ, vùng giá trị cân bằng mới tương ứng vùng đỉnh giá 680-700 của 03 năm 2014, 2015, 2016. Như vậy, thị trường đang dần tìm được vùng giá đáy, vùng giá trị mới, nhưng với diễn biến suy thoái, dịch bệnh chưa có tiền lệ, chưa đánh giá chính xác tốc độ suy thoái. Do đó vẫn duy trì thận trọng trong đầu tư. Thị trường không thể tăng trưởng trở lại ngay lập tức, hay tạo đáy chữ V mà quá trình hồi phục tích lũy tạo nến giá trung hạn còn kéo dài ít nhất 01-02 quý tiếp theo. 

   + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá 790-800 và 740-750 tương ứng vùng kháng cự xu hướng ngắn hạn suy giảm. Áp lực bán cắt lỗ ngắn hạn ở vùng VNINDEX 800+-, cũng như các vị thế chốt lãi lướt sóng khi bắt ngày hôm 12-13/02/2020 sẽ xuất hiện. Ngắn hạn dòng tiền gia tăng mạnh nhưng chỉ gia tăng ở vùng giá thấp, số lượng mã có trend_up vẫn giảm. Vì vậy thị trường hiện chỉ phù hợp đầu cơ nhịp phục hồi ngắn hạn hoặc bình quân hạ giá vốn và bán lướt ở vùng kháng cự 800+-, 750+-. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng vẫn chưa có khuyến nghị cho đến khi xu hướng ngắn hạn Short_value kết thúc suy giảm. Đồng thời Trend_up ngắn hạn xác nhận tạo xu hướng phục hồi trở lại đáy sau cao hơn đáy trước. Lúc này thị trường chỉ phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên trong bối cảnh tỉ lệ cổ phiếu có chất lượng rất thấp trong thị trường. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần