Đóng
TKe

Nhận định thị trường tuần 15-19/07/2019: VNINDEX duy trì phục hồi trung hạn, mục tiêu 1000_Chọn lọc, gia tăng đầu tư


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up tăng,  Money_in giảm.  Dòng tiền tăng giảm zichzac liên tục, thể hiện xoay tua liên tục qua từng mã, nhóm mã. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trong thị trường vẫn duy trì. Số lượng mã có vùng Mua vẫn lớn hơn vùng bán ngắn hạn, tập trung vào nhóm mã Thủy sản, bất động sản và số ít mã đột biến tích cực như SMB, GTA..

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX kết thúc tuần giao dịch W2/07/2019 không có nhiều biến động về điểm số. Điểm tích cực là thanh khoản cải thiện, gia tăng 6,65% so với tuần trước. VN30 điều chỉnh nhẹ với khối lượng giao dịch giảm nhẹ. Dòng tiền gia tăng tốt hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán. Duy trì gia tăng ở nhóm khu công nghiệp và các nhóm cảng biển, vật liệu xây dựng. Số lượng mã tăng trưởng toàn diện gia tăng, nhưng vẫn tập trung chu yếu vào nhóm mã penny, midcaps, thanh khoản trung bình thấp. Xu hướng của VNINDEX phục hồi ngắn hạn, cố gắng lấy lại xu hướng tăng trưởng định giá. Đặc điểm của quá trình này là các mã tăng trưởng mạnh duy trì thu hút dòng tiền, phân hóa dần. Các nhóm mã có xu hướng tích lũy hay suy giảm tương tự VNINDEX, VN30 dòng tiền sẽ liên tục xoay tua, đẩy xu hướng giá phục hồi zích zắc, lần lượt vượt các kháng cự ngắn hạn và điều chỉnh tích lũy chờ giá trị Short_value tăng trưởng, mới có thể phục hồi tiếp. Mục tiêu như dự kiến VNINDEX vẫn là 1000+-, VN30 890+- (Đây là vùng kháng cự quan trọng ứng với vùng suy giảm định giá, cũng như là Trend_line giảm giá trung hạn nối đỉnh 1001,14 tháng 05/2018 và 944 tháng 1/2019), với  ảnh hưởng chính là nhóm ngân hàng.

       + VN30 vẫn yếu kém ảnh hướng đến VNINDEX. Ngắn hạn VN30 đã tích cực trở lại khi lấy lại được vùng hỗ trợ mạnh 870+-. Dự kiến trong tuần giao dịch đến VN30 sẽ điều chinh kiểm tra hỗ trợ 870-873 và tiếp tục phục hồi chinh phục kháng cự 880+-. Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh. Lưu ý, một số nhóm cổ phiếu phục hồi mạnh như VCS, CTD, BMP, HAX… sẽ đi vào vùng kháng cự rất mạnh sẽ chịu áp lực bán ngắn hạn trong những phiên đến. Bên cạnh đó VCB, mã cổ phiếu dẫn đầu, dự báo sẽ vượt được vùng đỉnh lịch sử 75.52 tháng 03/2018 và sẽ đat taget trung hạn ở vùng 78-82, điều chỉnh trở lại. Do dòng tiền luân chuyển tăng giảm liên tục, do đó các vị thế mua chỉ ngắn hạn và mua khi điều chỉnh ở vùng hỗ trợ ngắn hạn tương ứng và taget kỳ vọng thấp. Theo dõi các tín hiệu chốt lãi, giảm tị trọng ngắn hạn xuất hiện đối với các nhóm mã phục hồi mạnh, nếu có. Các vị thế mua sẽ xem xét đóng lại khi dòng tiền suy yếu dưới mức trung bình. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần