Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 13-17/05/2019: VN30 suy giảm_Phục hồi kiểm tra xu hướng giảm_Dòng tiền chưa cải thiện trở lại


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn gia tăng mạnh, lớn hơn vùng bán. Đa số là các tín hiệu phục hồi, mua ngắn hạn, T0. Số lượng mã tăng trưởng toàn diện chưa gia tăng trở lại. Nhóm ngân hàng chỉ EIB, NVB đang đạt điều kiện.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 có tuần giao dịch giảm điểm, VNINDEX giảm -2,2%, VN30 giảm -2,1%, khối lượng giao dịch tăng. VN30 phục hồi tốt khi điều chỉnh về vùng 860-870. Đây là vùng tập hợp rất nhiều điểm thấp nhất, đáy trung hạn tháng 06,07/2018, tháng 11,12/2018, tháng 02/2019. Đồng thời theo định lượng tăng trưởng, đây là vùng hỗ trợ tăng trưởng trung bình 02 quý liên tiếp. Có nghĩa, với điều kiện tốc độ tăng trưởng tổng 02 quý (cuối tháng 06/2019, sẽ chốt NAV tổng 02 quý) không suy giảm so với 02 quý trước thì VN30 sẽ tích lũy tạo đáy ở vùng này. Lúc đó khả năng sinh lợi sẽ phụ thuộc vào tình hình, tốc độ, khẳ năng tăng trưởng của 02 quý cuối năm, hoặc chiết khấu lợi nhuận 02 quý cuối năm về hiện tại. 

     + VNINDEX duy trì tăng trưởng tốt hơn VN30, thể hiện nhiều mã có thể vượt đỉnh tăng trưởng cũ như ANV, STK… Tuy nhiên vẫn chịu ảnh hướng lớn từ VN30, nhóm Ngân hàng, Bất động sản.  VN3o hiện các xu hướng đều suy giảm, quá trình suy giảm, tích lũy kéo dài làm xuất hiện lượng hàng kẹp, tồn đọng trung hạn lớn. Thời gian xử lý để quay trở lại tăng trưởng dự kiến còn kéo dài (dự kiến tích cực tháng 07/2019 mới quay trở lại tăng trưởng sau khi có thể chắc chắn kết quả kinh doanh của đa số mã không tiếp tục suy giảm, hoặc đủ thời gian chiết khấu lợi nhuận). Trừ khi VN30 có thể bật tăng mạnh mẽ vượt lại vùng kháng cự 888-900 với Quí 2/2019 bất ngờ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại so với Quí 01/2019. Do đó, theo định hướng đầu tư tăng trưởng, để tránh những rủi ro suy giảm chưa thể kiểm soát (chưa thể dự báo kết quả kinh doanh, chốt NAV Quí 2/2019): Tiếp tục theo dõi, chờ VNINDEX, VN30 xác nhận quay trở lại tăng trưởng. VN30 đang chịu những rủi ro từ các mã lớn như VCB, VIC… có tín hiệu có thể đạt đỉnh tăng trưởng, kéo dài thời gian tích lũy trung hạn. 

       + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ tiếp tục tích lũy, phân hóa mạnh.  VINDEX,  VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra vùng hỗ trợ đã mất 960+- và 885+- và tiếp tục điều chỉnh tích lũy. Số lượng mã dần tạo đáy trung dài hạn sẽ tiếp tục gia tăng. Rất nhiều cơ hội đầu tư dưới giá trị, dưới định giá xuất hiện, nhưng cần thời gian mới quay trở lại tăng trưởng. Tiếp tục nắm giữ nếu có và định hướng ưu tiên đầu tư vào nhóm cổ phiếu Công nghê, năng lượng, năng lượng tái tạo. Đây là nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt hơn mức trung bình của thị trường. Theo dõi trở lại nhóm ngân hàng, cảng biển khi các mã này đang điều chỉnh dần về các vùng hỗ trợ mạnh dài hạn. Các khuyến nghị, cơ hội đầu tư gia tăng tỉ trọng mới sẽ được cập nhật chỉ khi có tín hiệu kết thúc điều chỉnh tích lũy. Ngắn hạn, do số lượng mã có vùng mua gia tăng, nên vẫn có thể đầu cơ, lướt sóng kết hợp giảm giá vốn đầu tư đối với các mã có tích lũy, tăng trưởng có vùng mua. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

Nhân Định Hàng Tuần