Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 13-17/07/2020: Chu kỳ đầu tư mới_VNINDEX tăng trưởng ngắn hạn_Chọn lọc cổ phiếu, gia tăng đầu tư

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up tăng, tốc độ tăng chậm. Dòng tiền tiếp tục gia tăng tốt, dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì tốt lớn hơn vùng bán, giảm so với những phiên trước. Rất nhiều mã có vùng mua như các mã, nhóm mã BTP, LIX, PTB, KBC, CMX, ACL, DHC….  vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn  Lực cầu của VN30 duy trì tăng, tốc độ tăng lực cầu chậm lại. Lực cung ngắn hạn vẫn giảm, tuy nhiên có thể tạo đáy và tăng trở lại trong vài phiên đến. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 07/2020, cũng như bắt đầu chu kỳ đầu tư mới. Chu kỳ kỳ vọng xác nhận chắc chắn không suy thoái mở rộng, qua đó có thể quay trở lại tăng trưởng sớm nhất trong quí IV/2020. Như vậy đây là giai đoạn hầu hết mặt bằng giá cổ phiếu đang tích lũy ở vùng định giá hợp lý, và khẳ năng sinh lợi sẽ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng định giá, xu hương tăng trưởng của từng cổ phiếu nhóm cổ phiếu. Vì vậy, như những báo cáo trước, đây là giai đoạn xem xét mở rộng, chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư trở lại. Quá trình chọn lọc gia tăng cổ phiếu phải cẩn trọng và chỉ nên xem xét các cổ phiếu cơ bản tăng trưởng, có tốc độ tăng trưởng tốt hơn tăng trưởng trung bình của thị trường, VNINDEX, VN30. 

   + VNINDEX, VN30 vẫn đang duy trì xu hướng tích lũy định giá với vùng giá trị định giá 860+-. Xu hướng ngắn hạn đang tăng trưởng với hỗ trợ 860+-. Đối với chỉ số cũng như các mã, nhóm mã tương tự, điều kiện để dòng tiền đầu tư, đầu cơ gia tăng tiếp vượt mức trung bình là khi và chỉ khi giá trị trung bình ngắn hạn Short_value xác nhận lớn hơn vùng giá trị định giá_value. Hiện tại vẫn chưa xác nhận, khi xác nhận sẽ cập nhật và dự kiến sau đó vẫn có một nhịp điều chỉnh khá mạnh, nhanh để back_test rũ bỏ. Lúc đó sẽ xem xét, đánh giá và cập nhật xu hướng mới, cũng như các vị thế đầu tư mới. 

   + Ngắn hạn, dòng tiền vẫn đang gia tăng tốt, số lượng mã có trend_up ngắn hạn gia tăng. VNINDEX dự kiến sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm ngắn hạn, kiểm tra lại vùng kháng cự 880+-. Hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn cũng là hỗ trợ tâm lý là vùng 860+-. Ngắn hạn thị trường sẽ liên tục rung lắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng này và chờ xác nhận tín hiệu đảo trend định giá. Hiện tại khá nhiều mã đều đi vào vùng kháng cự mạnh quan trọng trung dài hạn, cần động lực mới từ kỳ vọng tăng trưởng các yếu tố cơ bản. Đây là điều rất khó dự báo trong tình hình hiện nay. Vì vậy, hiện tại duy trì các tỉ trọng đâu tư và chờ thị trường xác nhận như trên. Vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng, mở rộng với một số mã mạnh đạt chuẩn tăng trưởng. Ưu tiên các mã có vùng mua, vào trend tăng mới và có vùng mua trong danh mục tăng trưởng, các cổ phiếu mới sẽ được xem xét cập nhật đề xuất bổ sung. Chi tiết tham khảo các Danh mục. Nhân Định Hàng Tuần