Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 13-17/01/2020: VNINDEX tạo nền giá trung hạn 945-970_VN30 nổ lực nâng bậc xếp hạng tăng trưởng.

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up  giảm, Money_in giảm.  Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục giảm.  Dòng tiền giảm và nếu duy trì có thể dưới trung bình trong vài phiên đến. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn phục hồi tăng, lớn hơn vùng bán. Thị trường vẫn duy trì nhiều mã vượt vùng giá đỉnh cũ như BID, CTG…, tuy nhiên BID đang đi vào vùng Over max. Nhiều mã nổi bật như VNM, PNJ, TDC…. vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX kết thúc tuần W2/01/2020 ở mức 968,54 tăng 0,84% , khối lượng giao dịch tăng 22,81% so với tuần trước. VNINDEX, VN30 đã phục hồi rất tốt khi kiểm tra lại vùng đáy cũ 945-950 và 860+- dưới ảnh hưởng tích cực từ nhóm ngân hàng. Qua đó xác nhận kênh giá trung hạn với vùng hỗ trợ dưới là 945+- và 860+- tương ứng hỗ trợ xếp hạng tăng trưởng 1(*) và kháng cự 970+- và 890+- tương ứng kháng cự xếp hạng tăng trưởng 2(*) cũng như kháng cự để xu hướng định giá có thể quay trở lại tăng trưởng. Mặc dù VNINDEX, VN30 tạo nền phục hồi tăng điểm khá tốt, nhưng số mã giảm điểm trong tuần qua vẫn chiếm đa số, ngoại trừ số ít mã đã giảm mạnh tích lũy như dệt may., thép (đa phần đều đang đi vào kháng cự mạnh suy giảm).., và nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng, cổ phiếu đầu ngành VCB năm 2019 đã có mức tăng giá 70%, tốt nhất trong lịch sử từ trước đến nay với mức tăng trưởng EPS 04 Quý 48%. Và đây cũng chính là vấn đề lớn đối với VCB trong năm 2020 nếu như muốn duy trì khẳ năng sinh lợi tốt. 

      + VNINDEX, VN30 vẫn đang duy trì tích lũy trong kênh hẹp trung hạn, để chờ xác nhận xu hướng tiếp theo của Định giá, sau khi xu hướng này đã kết thúc tăng trưởng và chuyển sang tích lũy. Trong quá trình chỉ số tích lũy, thị trường phân hóa mạnh và cơ hội đầu tư tăng truỏng toàn diện vẫn xuất hiện nhưng rất ít ở thời điểm hiện tại, cũng như danh mục đầu tư nhiều mã không đạt chuẩn cần phải rút gọn thu hẹp lại.  Ngắn hạn, mặc dù số lượng mã có vùng mua phục hồi, nhưng dòng tiền và trend_up giảm. Vì vậy phù hợp mua lướt hàng có sẳn hạ giá vốn đầu tư, hoặc tiếp tục cơ cấu danh mục các mã yếu kém khi phục hồi nếu có. Vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ nên xem xét sau khi các xu hướng xác nhận tăng trưởng và dòng tiền cải thiện Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần